Tiešsaistes seminārs pašvaldību publiskajām bibliotēkām, 25.11.2020.

 

2020. gada 25. novembrī Valmieras bibliotēka tiešsaistē Google Meet platformā organizē semināru pašvaldību publiskajām bibliotēkām.

 

Darba kārtība:

10.00 - 10.45 Virtuāla kolēģu sveikšana nozīmīgās darba jubilejās.

10.45 - 11.00 Publisko bibliotēku darbs pandēmijas laikā. Interaktīva iesaiste par nepieciešamo prasmju un zināšanu apguvi. Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne un Valmieras bibliotēkas direktores vietniece Kristīne Kīne

11.00 - 11.15 Atgriezeniskā saite par tiešsaistes apmācībām par Primo meklētāju. Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Alīna Pūce

11.15 - 11.25 BIS Alise stunda. Valmieras bibliotēkas Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja Ilona Budule

11.25 - 11.35 Aktualitātes darbā ar bērniem. Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Lolita Dreimane

11.35 - 11.50 LBB aktualitātes un darbs ar 3td.lv e-grāmatu bibliotēku. Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga

11.50- 12.05 Digitālais atbalsts: Mobilo aplikāciju lietošanas pamācības video atklāšana un praktiskais uzdevums. Valmieras bibliotēkas direktores vietniece Kristīne Kīne