Tiešsaistes seminārs pašvaldību publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām, 12.05.2021

 

Valmieras bibliotēka tiešsaistē organizē semināru pašvaldību publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām 2021. gada 12. maijā.

 

Darba kārtība:

10.00 - 10.15 Pateicība Valmieras bibliotēkas darbiniecēm Dacei Lasei un Anitai Stierei par ilggadējo darbu. Latvijas Bibliotekāru biedrības Gada bibliotekārs 2020 balvas ieguvējas Olgas Kronbergas sveikšana.

10.15 - 10.30 Eiropas nākotne – veidosim to paši. ESIP koordinatore, Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Malva ŠĶĒLE

10.30 - 10.40 Bibliotekārā darba aktuālie jautājumi. Valmieras bibliotēkas direktores vietniece Kristīne KĪNE

10.40 - 10.50 BIS Alise aktualitātes. Valmieras bibliotēkas Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja Ilona BUDULE

10.50 - 11.00 Aktualitātes darbā ar bērniem un jauniešiem. Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Lolita DREIMANE

11.00 - 11.10 pārtraukums

 

11.10 - 11. 25 3td.lv e-grāmatu bibliotēka. Sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga KRONBERGA

11.25 - 11.50 Valmieras integrētās bibliotēkas dalība EKF projektā “Eiropas izaicinājums 2021". Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Svetlana JODO

11.50 - 12.00 pārtraukums

 

12.00 - 12.15 Ieskats e-krājuma "Vietu, lietu un cilvēku stāsti" publikācijā "Kamanu segas stāsti". Ķoņu pagasta Krastiņu dzimtas mantojums un ģimenes leģendas atmiņu stāstos. Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre, novadpētniecības speciāliste Agita LAPSA

12.15- 12.35 UNESCO LNK Stāstu bibliotēku tīkla bibliotēku pieredzes stāsti. Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Liene APSĪTE, Ēveles pagasta bibliotēkas vadītāja Aelita PUNKSTIŅA