Tiešsaistes seminārs pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāriem, 11.08.2020.

 

2020.gada 11.augustā Valmieras bibliotēka organizēs tiešsaistes semināru pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāriem.

 

Darba kārtība:

13.00 – 13.15 Dienas atklāšana. Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne.
13.15 – 13.45 EPALE iespējas. IZM Erasmus+ projekta "EPALE Nacionālais atbalsta dienests” komunikācijas eksperte Daina Jāņkalne.
13.45 – 14.00 EPALE stāsts no Latvijas. EPALE Latvija reģionālā koordinatore Vidzemē Anita Apine.
14.00 – 14.10 Pārtraukums.
14.10 – 14.30 Talsu Galvenās bibliotēkas pieredzes stāsts. Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Vija Nagle.
14.30 – 15.00 Valmieras reģiona bibliotēku pieredzes stāsti. Burtnieku pagasta bibliotēkas vadītāja Gunta Daļecka, Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja Andra Auniņa, Rūjienas pilsētas bibliotēkas vadītāja Maija Jostsone.
15.00 – 15.30 Pārtraukums.
15.30 – 16.30 Tamāras Skrīnas dzejas krājuma “Mini” atvēršana. Saruna ar dzejniecēm Tamāru Skrīnu un Dainu Sirmo un Ingunu Cepīti, izdevniecības “Pētergailis” valdes priekšsēdētāju.