Tiešsaistes seminārs Valmieras novada izglītības iestāžu bibliotekāriem, 10.11.2021.

 

Valmieras bibliotēka 2021. gada 10. novembrī plkst. 10.00 tiešsaistes platformā Google Meet rīko semināru Valmieras novada izglītības iestāžu bibliotekāriem.

 

Darba kārtība:

10.00 - 10.10 Semināra atklāšana. Olga Kronberga, Valmieras bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā.

 

10.10 - 10.25 Jauns digitālais speciālizdevums “Skolas Bibliotēka”: par kvalitatīviem skolas bibliotēkas pakalpojumiem, mūsdienīgu bibliotēkas infrastruktūru, drošticamiem resursiem un lietpratīgu personālu. Aija Jankava, Latvijas Bibliotekāru biedrības Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas vadītāja, Olaines 1.vidusskolas bibliotekāre.

 

10.25 – 10.45  Aktualitātes darbā ar bērniem. Lolita Dreimane, Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre, par  Ziemeļvalstu literatūras nedēļu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

 

10.45 - 11.25 Diskusija par sadarbību 2021./ 2022.mācību gadā. Svetlana Jodo, Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja.

 

11.25 - 11.40 BIS Alise stunda. Ilona Budule, Valmieras bibliotēkas Komplektēšanas un automatizācija nodaļas vadītāja.

 

11.40 - 12.00  Bibliotekārā darba aktualitātes. Olga Kronberga, Valmieras bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā.