Vārdi māca, piemēri -aizrauj!

”Vārdi māca, piemēri -aizrauj!” -  ar tādu devīzi jūlijā Vidzemes bibliotekāriem bija svētku nedēļa, jo šajā laikā jau 17. gadu norisinājās ikgadējais Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas saiets-konference. „Bibliotēkas kā kultūras iestādes pienesums vietējās kopienas attīstībā – neizmantotās iespējas” – saieta tēma izskanēja divās skaistajās dienās  jaukajā un ļoti sakoptajā Smiltenes novada Grundzāles pagasta atpūtas un sporta kompleksā “Trīssaliņas”, kur tikās Vidzemes , t.sk. arī Valmieras novadu bibliotekāri. Konferences atklāšanā piedalījās  LBB Vidzemes nodaļas priekšsēdētāja Gunta Romanovska, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore Ginta Dubrovska, Smiltenes novada bibliotēkas direktore Zaiga Krūmiņa ,Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Kristīne Pabērza un Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Kukainis.

Pirmās dienas  turpinājumā ar interesi uzklausījām atraktīvo mākslinieču, vairāku grāmatu autoru Lailas Meluškānes un Valdas Ošiņas aizrautīgo stāstījumu par prātīgām un netik prātīgām idejām pasākumu organizēšanā. Vakara pusē Prozas un mūzikas stundā mūs priecēja jaunais rakstnieks Gundars Ignats, kurš lasīja fragmentus no pirmā  romāna „Pārbaudes laiks”, bet kopainu ar muzikāliem komentāriem papildināja dziesminieks Mikus Frišvelds.

Šogad notika arī jauna LBB VN priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas. Savu amatu un pieredzi jaunajai vadītājai  Elīnai Riemerei  nodeva Gunta Romanovska, kas aizrautīgi šajā amatā darbojās visus LBB Vidzemes nodaļas  17 pastāvēšanas gadus. Valmieras novadus LBB biedrus valdē turpmāk pārstāvēs Valmieras bibliotēkas PAN vadītāja Olga Kronberga.

Otrās dienas rītā klausījāmies Valkas novadpētniecības muzeja speciālistes Ligitas Drubiņas stāstījumu par Jāni Cimzi un viņa darbību laikmeta kontekstā. Savukārt, dzejnieka Pētera Brūvera meita ,literāte un  tulkotāja Zane Brūvere-Kvēpa ļāva ielūkoties sava tēva dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera literārajā mantojumā.  Par jaunāko latviešu literatūrā un grāmatām vēstīja Liega Piešiņa, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja.

Īpašs viesis konferencē bija LNB direktors Andris Vilks, kurš kopā ar  LNB pārstāvi Signi Valtiņu pastāstīja par aktivitātēm, kas jau notikušas un  vēl šogad notiks, kā arī par    pakalpojumiem, kurus  varēs saņemt jaunajā Nacionālās bibliotēkas ēkā.

LBB Vidzemes nodaļas simbols – Ceļojošā Vārna- nākamgad aicinās uz saietu Cēsu pusē.

Saieta noslēgumā apmeklējām Smiltenes novada muzeju Mērumuižā un  iepazināmies ar Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļu.
Abās  dienās mūs vienoja kopā būšanas prieks, sirsnība un interešu kopība, pozitīvisms un smaids, kas dod iedvesmu un enerģiju  nākošam darba posmam.

 

 

Lolita Dreimane

Valmieras bibliotēka