Vidzemes reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”, 23.09.2020.

 

2020. gada 23. septembrī tiešsaistē, platformā “Microsoft Teams”, notiks Vidzemes reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”. Seminārs ir trešais pasākums reģionālo semināru ciklā, ko organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB).

 

Semināra mērķis ir palīdzēt bibliotekāriem izprast ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un iepazīt labās prakses pieredzes stāstus, tādējādi saredzot savas iespējas piedalīties ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Seminārā ar lekciju par dzimumu līdztiesības ievērošanu budžeta veidošanā pieredzē dalīsies Ritva Nīberga (Ritva Nyberg) – Vantā Pilsētas kultūras nodaļas attīstības vadītāja (Development Manager of the City Culture Department at the City of Vantaa) no Somijas. Lektorei ir 25 gadu darba pieredze bibliotēku jomā, viņas šī brīža amata pienākumos ietilpst Vantā pilsētas bibliotēku, kultūras, jauniešu un sporta pakalpojumu attīstība. Vantā ir ceturtā lielākā Somijas pilsēta. Tā atrodas netālu no Helsinkiem Somijas dienvidu daļā. Galvaspilsētas tuvums ir sekmējis to, ka Vantā pilsētas bibliotēka iekļauta Helsinku bibliotēku tīklā (Helsinki metropolitan libraries system) “Helmet”. 2018. gadā tika īstenots pašvaldības atbalstīts projekts par to, kā ieviest dzimumu līdztiesībā balstītu budžeta veidošanu Vantā pilsētas bibliotēkās. Somu speciālistes priekšlasījums notiks angļu valodā ar secīgo tulkojumu latviešu valodā.

Latviju seminārā pārstāvēs Vidzemes reģiona bibliotēku pieredzes stāsti – par paveikto ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā dalīsies bibliotekāri no Valmieras, Cēsu, Madonas, Limbažu, Gulbenes, Alūksnes un Valkas reģiona.

Semināra norisi atbalsta: Izglītības un zinātnes ministrija, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Somijas vēstniecība Latvijā.

Semināra mērķauditorija ir Vidzemes reģiona bibliotekāri, taču – tā kā seminārs notiek tiešsaistē, tajā piedalīties ir aicināts ikviens, kuram interesē bibliotēku darbs ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Dalība seminārā ir bez maksas. Lai iegūtu saiti dalībai seminārā, pieteikšanās – obligāta. Lūdzu aizpildīt pieteikuma formu līdz 14. septembrim.

Semināra programma