Bibliotēkas novadpētniecības krājumā laikraksti “Tālava”, “Valmieras Vēstis” un “Valmieras ķīmiķis”

Valmieras integrētajā bibliotēkā lasītājiem piedāvājam iepazīties ar laikrakstiem, kas līdz šim glabājās krātuvē, bet nu, sakārtoti un iesieti, aplūkojami Novadpētniecības krājumā. Tie ir:

  • Latvijas Tautas frontes Valmieras rajona nodaļas informatīvais biļetens “TĀLAVA” no Nr. 1- 10. Tas aptver laika periodu no 1989. g. 2. aug. - 1989. g.27.dec.
  • Vidzemes novada informatīvs reklāmas laikraksts “VIDZEMES KOMERCZIŅAS” vēlāk “VIDZEMES ZIŅAS” no 1990. gada janv. – 1991. gada dec.
  • Laikraksts “VALMIERAS ZIŅAS”. Laika periods no 2000. g 17. nov.- 2001. g. 9. jūl.
  • Valmieras apriņķa nedēļas avīze “VALMIERAS VĒSTIS” no Nr. 1- 43 Aptver periodu no 1997. gada 17. febr. – 28. dec.
  • Valmieras Stikla šķiedras rūpnīcas izdevums “VALMIERAS ĶĪMIĶIS” laika periodā no 1985. g. 3. janv. - 2001. g.31. janv.

Atmodas laikam sākoties, Valmierā vienlaikus ar laikrakstu “LIESMA” sāka iznākt arī citi periodiskie izdevumi. Atmodas gados tie atspoguļoju Latvijas Tautas Frontes un citu sabiedrisko organizāciju darbību, politiskos uzskatus, izglītoja un informēja sabiedrību tajā laikā, kad laikraksts “LIESMA” Valmieras rajonā pārstāvēja LPSR ideoloģisko platformu. Vamieras bibliotēka glabā laikraksta “Liesma” izdevumu kopš 1946. gada.

Par publikācijām Latvijas Tautas frontes Valmieras rajona nodaļas informatīvajā biļetenā “TĀLAVA” LNB Nacionālās bibliogrāfijas d/b kopumā atrodam 57 ierakstus, no kuriem pirmais datējams ar Nr. 7 1990. gada jūnijā. Pēdējais ieraksts 1991.gadā laikraksta Nr.13. Vai tas būtu arī “TĀLAVAS” pēdējais numurs?

90. gadu sākumā izveidojas Vidzemes novada informatīvais reklāmas izdevums “VIDZEMES KOMERCZIŅAS”. Ar šādu nosaukumu iznāk no Nr. 1-5, bet Nr.6 nāk klajā ar nosaukumu “VIDZEMES ZIŅAS”.  Laikrakstam nav norādes uz gadu un mēnesi, bet izdevuma numerācija sākta ar otro numuru. Analizējot laikraksta saturu secinām, ka izdevums iznāk 2 reizes mēnesī no 1990. janvāra vismaz līdz 1991. gada decembrim.

Valmieras apriņķa nedēļas avīze “VALMIERAS VĒSTIS” uzsāka savu darbību 1997. gada februārī, un mūsus rīcībā ir 43 šī izdevuma laidieni. LNB Nacionālās bibliogrāfijas d/b kopumā atrodami 205 šī laikraksta publikāciju apraksti sākot ar 1997.gada 24.febr./2.martu (bez Nr.) līdz 1999.g. Nr.21 (bez datuma). No ieraksta par Lāčplēša dienas atceri noprotams, ka tas iznāk novembra mēnesī.

Nedēļas laikraksts “VALMIERAS ZIŅAS” iznāca laikā no 2000. gada novembra līdz 2001. gada jūlijam. 2000. gada nogalē laikraksts vēl iznāk neregulāri, sākot ar 2001. gada janvāri ar regularitāti reizi nedēļā - sestdienās. LNB Nacionālās bibliogrāfijas datu bāze glabā 56 ierakstu. LURSOFT pilna teksta d/b news.lv arhīvā atrodamas publikācijas no 2000. gada 21. novembra līdz 2001. gada 6. jūlijam (Nr.27). Atliek secināt, ka tas arī ir “VALMIERAS ZIŅU” pēdējais numurs.

Iesējumā šobrīd  interesentiem pieejams arī Valmieras Stikla šķiedras rūpnīcas biļetens “VALMIERAS ĶĪMIĶIS”, kurš,  kā nozares uzņēmuma informatīvā lapa, iznāca kopš 1979. gada 25. oktobra. Lasītājiem piedāvājam izdevumu laika periodā no 1985. - 2000. gadam.

Diemžēm mūsu rīcībā nav laikrakstu pilnie komplekti. Mēs būtu pateicīgi par iespēju papildināt šos komplektus ar iztrūkstošiem laidieniem, kā arī precizēt datus par to izdošanas periodiem.

Valmieras integrētā bibliotēka lūdz atsaukties iedzīvotājus, kas, iespējams, saglabājuši šīs vērtīgās liecības un labprāt uzdāvinātu tās bibliotēkai. Nozīmīgas būs arī ziņas par citiem Atmodas laika izdevumiem, informatīvajām lapām bijušajā Valmieras rajonā.

Būsim pateicīgi arī par vērtīgo laikrakstu "Atmodu" komplektu, jo bibliotēkā, diemžēl, šis mūsu kultūrvēsturei tik nozīmīgais izdevums gājis zudībā.

Sagatavoja Agita Lapsa