CombiLib

CombiLib ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu apvienoto bibliotēku tīkls, kas tika izveidots 2005.gadā Harnosandā Zviedrijā. Valmieras bibliotēka tīklā iesaistījās kā viena no pirmajām organizācijām. Šī tīkla mērķis ir apvienotajām bibliotēkām savstarpēji apmainīties ar zināšanām, idejām un darba metodēm.
Ikgadu notiek CombiLib tīkla dalībnieku tikšanās, tajās tiek analizēta bibliotēku darbība, apspriesti kopīgie jautājumi, kā arī notiek jaunu ideju un pieredzes apmaiņa tālākai attīstībai.