23. septembris - pirmā ES Bioproduktu diena

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija šodien atzīmē pirmo “ES Bioproduktu dienu”, kas iecerēta kā ikgadējs pasākums. Institūcijas parakstījušas kopīgu deklarāciju, ar kuru 23. septembris noteikts par ES Bioproduktu dienu, ko turpmāk atzīmēs katru gadu. Dienas atzīmēšanas būtība - palielināt informētību par bioloģisko ražošanu.

Bioloģiskās ražošanas attīstībai izstrādātā rīcības plāna vispārējais mērķis ir būtiski veicināt bioloģisko produktu ražošanu un patēriņu, lai palīdzētu sasniegt stratēģijas “No lauka līdz galdam” un Biodaudzveidības stratēģijas mērķus, piemēram, samazināt mēslošanas līdzekļu, pesticīdu un antimikrobiālo līdzekļu izmantošanu. Bioloģiskā sektora izaugsmei vajadzīgi pareizie instrumenti, un tie aprakstīti rīcības plānā. Lai nodrošinātu līdzsvarotu sektora attīstību, rīcības plānā ierosinātas 23 darbības, kas sagrupētas trīs blokos: patēriņa palielināšana, ražošanas izvēršana un sektora ilgtspējas turpmāka uzlabošana.

 

Plašāka informācija paziņojumā: ES Bioproduktu diena, bioloģiskā lauksaimniecība, Zaļais kurss, bioloģiskā daudzveidība (europa.eu)