Apstiprināta pirmā “Erasmus+” (2021–2027) darba programma

Komisija šodien pieņēma pirmo “Erasmus+” (2021–2027) darba programmu.

Jaunā un pārstrādātā programma, kuras budžets ir 26,2 miljardi eiro (salīdzinājumā ar 14,7 miljardiem eiro 2014.–2020. gadam) un vēl apmēram 2,2 miljardi eiro no ES ārējiem instrumentiem, finansēs mācību mobilitātes un pārrobežu sadarbības projektus 10 miljoniem eiropiešu neatkarīgi no viņu vecuma vai izcelsmes. Tā tieksies būt vēl iekļaujošāka un sniegt atbalstu zaļās un digitālās pārkārtošanās procesam, kā paredzēts Eiropas izglītības telpā. Programma “Erasmus+” atbalstīs arī izglītības un apmācības sistēmu noturību pandēmijas apstākļos. Jebkura publiska vai privāta struktūra, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, ar “Erasmus+” valstu aģentūru palīdzību var pieteikties finansējumam. Aģentūras atrodas visās ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs.

Jaunā programma “Erasmus+” sniedz iespējas studēt ārzemēs, stažēties, pieteikties mācekļa praksē un izmantot personāla apmaiņu visās izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās. Tā ir pieejama skolēniem, augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības studentiem, pieaugušajiem, kas mācās, jauniešiem, kas vēlas izmantot apmaiņas iespējas, jaunatnes darbiniekiem un sporta treneriem.

Papildus mobilitātei, kam atvēlēti 70 % programmas budžeta, ar jauno programmu “Erasmus+” paredzēts atbalstīt arī pārrobežu sadarbības projektus, ko var īstenot augstākās izglītības iestādes (piemēram, Eiropas universitāšu iniciatīva), skolas, skolotāju izglītības un apmācības iestādes (piemēram, “Erasmus+” skolotāju akadēmijas), pieaugušo izglītības centri, jaunatnes un sporta organizācijas, profesionālās izglītības un apmācības sniedzēji (piemēram, profesionālās izcilības centri) un citi mācību jomas dalībnieki.

 

Plašāka informācija par programmas darbības virzieniem šeit