Arhīvs

Rokasgrāmata ir paredzēta karjeras atbalsta speciālistiem, kas sniedz konsultācijas mobilitātes jautājumos. Šo metodisko līdzekli izstrādājuši...
Valmieras integrētajā bibliotēkā no 15.novembra līdz 20.decembrim varat iepazīties ar informatīvo materiālu izstādi „Jaunas sejas – jaunas idejas?...
Valmieras profesionālā vidusskola 2014.gada novembrī ir uzsākusi audzēkņu uzņemšanu Valmieras Profesionālajā vidusskolā. Šajā ziemas uzņemšanā (no...
Valmieras EDIC/ESIP pārstāvji 10. novembrī piedalīsies ikgadējā Eiropas Savienības (ES) Informācijas sniedzēju forumā Ārlietu ministrijā, kas jau 7...
Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs no 5. novembra līdz 15.decembrim izsludina fotokonkursu „Vidzeme toreiz un tagad”,...
Informācijas lapa "2015 - Eiropas gads attīstībai"
Valmieras Valsts ģimnāzijas audzēkne Arta Renāte Rulle kopā ar pārējiem „Eiropas eksāmena" galvenās balvas ieguvējiem pagājušajā nedēļā devās...
Trešdien, 5.novembrī Labklājības ministrijā notiks Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (Fonds) darbības programmas atklāšana. Tajā...
Eiropas Komisija ir ES izpildiestāde un pārstāv kopējās ES intereses (nevis atsevišķu valstu intereses). Eiropas Parlaments 22. oktobra plenārsesijas...
Jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri piedalās Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos attālāk no deklarētās dzīvesvietas, Nodarbinātības...