Arhīvs

Šī gada TOP 10 kandidāti tika izvirzīti sabiedriskā balsojumā (kandidāti sakārtoti alfabētiskā secībā, citāti no balsotāju vēstulēm): Aminata –...
Eiropas Programmā migrācijas jomā, kuru Komisija pieņēma 2015. gada maijā, ir izklāstīta nepieciešamība pēc vispusīgas pieejas migrācijas pārvaldībai...
2015. gada 25. novembrī plkst. 10:00 Cēsu Centrālajā bibliotēkā, Raunas ielā - 1 notiks pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku seminārs. Programmā...
20.novembrī plkst. 17:00 Jaunpiebalgas novada domes zālē tikšanās ar latviešu sportistu, dēkaini, ceļotāju, ekspedīciju dalībnieku RAIMONDU...
Kopš Tūkstošgades attīstības mērķu pieņemšanas 2000. gadā pasaulei ir izdevies gūt lielus panākumus nabadzības samazināšanā. Taču visās jomās vēl...
Stresu darba vietā var novērtēt un ar to tikt galā tāpat, kā ar citiem darba vides riskiem, ja vien uzņēmums apzinās problēmu un mērķtiecīgi...
Šā gada 10.novembrī Europe Direct informācijas centrs Valmierā, sadarbojoties ar Vīlandes kolēģiem, organizē pieredzes apmaiņas semināru NVO...
„EUROPE DIRECT” informācijas centra Valmierā 2015.gadā rīkotajā konkursā par labāko ideju pasākumam „Eiropa pasaulē” viena no uzvarētājām bija...
Jums kā Eiropas Savienības (ES) pilsonim ir vairākas svarīgas tiesības. Piemēram, jums ir tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties it visur Eiropas...
Eiropas Parlamenta (EP) priekšsēdētājs Martins Šulcs un politisko grupu vadītāji 29. oktobrī nolēma 2015. gada Saharova balvu par domas brīvību...