Arhīvs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka ir iznācis “Euroguidance Insight” e-žurnāla 2016. gada izdevums, kas šoreiz vēltīts tēmai “...
Rīcības plāns sniedz skaidrus ieteikumus dalībvalstīm, kā apkarot tādu parādību kā ceļošanas dokumentu viltošana, un tajā izklāstītas visaptverošs...
Ungārijas fonds Tempus Public Foundation aicina pieteikties Ungārijas valsts stipendijām, lai studētu vai veiktu pētniecības darbu Ungārijas...
EKL ziņu lapa Nr.19 Pasākumi 1. EBD 20 gadu svinības un jaunumi EBD projektos 2017. gadā. 10.12.2016 2. Informatīvs seminārs „Sociālā drošība ES:...
Kas ir Eiropas Solidaritātes korpuss? Eiropas Solidaritātes korpuss ir jauna iniciatīva, ko Eiropas Savienība sākusi, lai jaunieši varētu veikt...
Nākamā gada ES budžetā Eiropas Parlamenta (EP) deputāti nodrošinājuši lielāku atbalstu jauniešiem bez darba un Erasmus+, kā arī iniciatīvām mazo un...
Eiropas Savienības tiesību aktu portāla EUR-Lex kopsavilkumos sniegts pārskats par svarīgākajiem ES likumdošanas, politikas un darbības aspektiem īsi...
2. decembrī Valmierā viesosies Eiropas Parlamenta deputāti un pārstāvji, lai kopā ar pašvaldības darbiniekiem, Vidzemes Augstskolas mācībspēkiem un...
EK lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts (DG Agri) aicina pieteikties dotāciju – projektu pieteikuma konkursam informācijas...
79% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka tas, kas vieno Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņus, ir svarīgāks par to, kas viņus atšķir. Salīdzinājumā ar...