Arhīvs

Komisija nāk klajā ar rīcības plānu , kas paredzēts plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās nozares atveseļošanas un pārveides atbalstam Šīs nozares...
Pieņemta stratēģija, kā ilgtspējīgi pārvaldīt pandēmiju turpmākajos ziemas mēnešos, proti, laikposmā, kad vīrusa pārnese atkal varētu palielināties...
DG EMPL (Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušana s ģenerāldirektorāts) no 30. novembra līdz 4. decembrim rīko tiešsaistes...
Komisija šodien pieņēma Eiropas Zāļu stratēģiju , kuras mērķis ir nodrošināt pacientu piekļuvi inovatīvām zālēm par pieņemamu cenu un veicināt ES...
Sakarā ar Pasaules bērnu dienu, ko atzīmē 20. novembrī, Eiropas Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos...
Eiropas Komisija nākusi klajā ar jauno Patērētāju tiesību aizsardzības programmu nolūkā Eiropas patērētājiem dot iespēju aktīvi piedalīties zaļajā un...
Eiropas Komisija šodien publicēja ikgadējo Izglītības un apmācības pārskatu . Pārskatā analizēts, kā ES un tās dalībvalstīs attīstās izglītība un...
EP izdodas iegūt papildus 16 miljardus pamatprogrammām Papildināti budžeti ES pamatprogrammām, piemēram, ES Veselība, Apvārsnis, Erasmus+ Juridiski...
2020. gada Eiropas Arodprasmju nedēļa digitalizēti notiks visā Eiropas Savienībā no 2020. gada 9. līdz 13. novembrim. To organizē Eiropas Komisija...
Eiropas Komisija nāk klajā ar papildu pasākumu kopumu, lai palīdzētu ierobežot koronavīrusa izplatīšanos, glābtu dzīvības un stiprinātu iekšējā...