Ārpus formālās izglītības ceļā iegūto zināšanu apliecināšana

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros Latvijā tika ieviests sistēmisks process ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. 

Aprobējot sistēmu, sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, projekta ietvaros 80 personām ir nodrošināta profesionālās kvalifikācijas atzīšana, novērtējot šo personu ārpus formālās izglītības iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences. Līdz 2015. gada novembrim jau vairāk kā 2 500 personas ir apliecinājušas savas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences un ieguvušas profesionālo kvalifikāciju.

Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts tika īstenots no 2010. līdz 2015. gadam sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Plašāka informācija par ārpus formālās izglītības ceļā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanu pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnē (sadaļā Ārpus formālā izglītība).

 

Video par ārpus formālās izglītības ceļā iegūto zināšanu apliecināšanu skatīt šeit.

Informācijas avots: Valsts izglītības attīstības aģentūra