Bezdarba mazināšanas politika Eiropas Savienībā

Kopš 2013. gada bezdarbs ES pastāvīgi samazinājies, taču pandēmijas rezultātā 2020. gadā atkal palielinājās. Uzziniet, kā ES strādā, lai samazinātu bezdarbu un cīnītos pret nabadzību.

Lai gan ES darba tirgus apstākļi un darba ņēmēju tiesības pēdējos gados ir ievērojami uzlabojušies, cīņa pret bezdarbu un Covid-19 krīzes sekas joprojām ir Eiropas Savienības galvenās problēmas virzībā uz kvalitatīvām darbvietām un sociāli iekļaujošu Eiropu.

Uzziniet vairāk par to, kā ES aizsargā darbvietas un darba ņēmējus, kurus skārusi koronavīrusa pandēmija.

Centieni ir īstenoti vairākās jomās, tostarp, lai palīdzētu jauniešiem iekļūt darba tirgū, novērstu ilgstošu bezdarbu, uzlabotu prasmes un veicinātu darba ņēmēju mobilitāti Eiropas Savienībā.

Vairāk lasīt šeit