Darba aizsardzība mainīgajā darba pasaulē

Covid-19 pandēmija ir parādījusi, cik darba aizsardzība ir svarīga darba ņēmēju veselības pasargāšanai, mūsu sabiedrības funkcionēšanai un svarīgu ekonomikas un sociālo darbību nepārtrauktības nodrošināšanai. Šajā kontekstā Komisija šodien atkārtoti apliecina savu apņemšanos atjaunināt darba aizsardzības noteikumus, pieņemot ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2021. līdz 2027. gadam. Tajā izklāstīti galvenie pasākumi, kas nepieciešami, lai tuvākajos gados uzlabotu darba ņēmēju veselību un drošību.

Šajā jaunajā stratēģijā īpaša uzmanība pievērsta trim starpnozaru mērķiem, proti, pārvaldīt pārmaiņas, kas saistītas ar zaļo un digitālo pārkārtošanos un demogrāfiskām pārmaiņām un tradicionālās darba vides izmaiņām, uzlabot negadījumu un slimību prevenciju, kā arī labāk sagatavoties iespējamām krīzēm nākotnē.

Vairāk lasīt šeit