Digitālā desmitgade

Komisija nāk klajā ar rīcības plānu, kas paredzēts plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās nozares atveseļošanas un pārveides atbalstam Šīs nozares koronavīrusa krīze ir skārusi īpaši smagi, un tās ir būtiski nepieciešamas demokrātijai, Eiropas kultūras daudzveidībai un digitālajai autonomijai. Paziņojumā galvenā uzmanība ir pievērsta trim darbības jomām un 10 konkrētām darbībām, lai palīdzētu plašsaziņas līdzekļu nozarei atgūties no krīzes, atvieglojot un paplašinot piekļuvi finansējumam, pārveidojot to, stimulējot ieguldījumus, ar kuru palīdzību īstenot digitālo pāreju un zaļo pāreju, turklāt nodrošinot nozares turpmāko noturību un dodot iespējas Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

 

Atlabšana

Atveseļošanas un noturības mehānismā katrā valsts ekonomikas atveseļošanas un noturības plānā vismaz 20 % no izdevumiem būs atvēlēti digitālajai jomai. Kā ieguldījumi šajā mērķrādītājā skaitīsies arī digitālā satura, piemēram, digitālo plašsaziņas līdzekļu ražošanas un izplatīšanas veicināšanas pasākumi. Rīcības plāna mērķi turklāt ir šādi:

  • 1) veicināt pieeju ES atbalstam ar īpašu plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem paredzētu rīku, lai tiem atrastu visas būtiskās ES finansējuma iespējas. Tas piedāvās norādījumus par to, kā pieteikties būtiskam ES atbalstam saistībā ar daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, bet arī ar valstu atveseļošanas un noturības plāniem;
  • 2) palielināt ieguldījumus audiovizuālajā nozarē ar jaunas platformas MEDIA INVEST starpniecību, kurai ir mērķrādītājs ir 7 gadu laikposmā piesaistīt ieguldījumus 400 miljonu eiro apmērā;
  • uzsākt “NEWS” iniciatīvu, lai apvienotu darbības un atbalstu ziņu plašsaziņas līdzekļu nozarei. Šajā iniciatīvā ietilpst izmēģinājuma ieguldījumu projekts NEWS ar fondiem un citiem privātajiem partneriem, piekļuvi aizdevumiem, kurus balsta InvestEU garantija, dotācijas un Eiropas Ziņu plašsaziņas līdzekļu forums ar nozari. Īpaša vērība tiks pievērsta vietējiem plašsaziņas līdzekļiem.

Pārveide

Rīcības plāns paredz atbalstīt nozares zaļo un digitālo pārveidi:

  • 4) veicināt Eiropas datu telpas datu apmaiņai un inovācijai;
  • 5) veicināt Eiropas virtuālās un paplašinātās realitātes nozares koalīciju, lai palīdzētu ES plašsaziņas līdzekļiem gūt labumu no šīm iegremdējošajām tehnoloģijām un izveidot VR plašsaziņas līdzekļu laboratoriju, lai nodarbotos ar jaunu stāstījumu un mijiedarbības veidu projektiem;
  • 6) sekmēt sarunas par to, kā nozarei līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai, un attiecīgu rīcību.

Piešķirt spēju un pilnvaras

Visbeidzot, rīcības plāns paredz vairāk iespēju un noteikšanas eiropiešiem, un tā galveno centienu centrā ir iedzīvotāji un uzņēmumi. Darbības šajā virzienā:

  • 7) sākt dialogu ar audiovizuālo pakalpojumu nozari, lai uzlabotu piekļuvi audiovizuālajam saturam un tā pieejamību visā ES, lai palīdzētu nozarei paplašināties un sasniegt jaunas auditorijas, un lai patērētāji baudītu plašu satura daudzveidību;
  • 8) atbalstīt Eiropas plašsaziņas līdzekļu talantus, arī gan kameras priekšā, gan aiz tās veicināt daudzveidību, atklāt un atbalstīt plašsaziņas līdzekļu jaunuzņēmumus;
  • 9) palielināt iedzīvotāju iespējas, tostarp pastiprinot medijpratību un atbalstot neatkarīgu alternatīvu ziņu apkopojumu izveidi;
  • 10) sekmēt regulatoru sadarbību Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupā (ERGA), lai nodrošinātu, ka ES mediju tirgus pienācīgi darbojas.

Šis plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās jomas rīcības plāns ir cieši saistīts ar Eiropas Demokrātijas rīcības plānu, kura mērķis ir stiprināt plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu visā Eiropā, lielu uzmanību pievēršot žurnālistu aizsardzībai. Šis rīcības plāns ir arī pilnībā saskaņots ar gaidāmajiem Komisijas priekšlikumiem par Digitālo pakalpojumu aktu un Digitālo tirgu aktu, kuru mērķis būs modernizēt tiesisko regulējumu, ko piemēro digitālajiem pakalpojumiem ES.

Vairāk lasīt šeit