Eiropas Komisija ieceļ trīs jaunas pārstāvniecību vadītājas

Šodien Komisija ir iecēlusi trīs jaunas pārstāvniecību vadītājas Spānijā, Latvijā un Slovēnijā. Marija de los Anhelesa Benitesa Salasa (María De Los Angeles Benítez Salas) sāks pildīt pārstāvniecības vadītājas pienākumus Madridē 2021. gada 1. aprīlī. Savukārt 2021. gada 16. aprīlī Zane Petre un Jerneja Juga Jerše (Jerneja Jug Jerše) sāks pildīt savas jaunās funkcijas attiecīgi Rīgā un Ļubļanā. Pārstāvniecību vadītāji ir oficiāli Komisijas pārstāvji dalībvalstīs priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politiskā pakļautībā.

Spānijas pilsonei Benitesai Salasai ir plaša pieredze un zināšanas vadības jomā, kas gūtas 35 gadu laikā Eiropas Komisijā. Pašlaik viņa ir Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta (AGRI) ģenerāldirektora vietniece. 1986. gadā viņa pievienojās Komisijai komisāra Ābela Matutesa biroja locekles amatā. No 1993. gada līdz 1997. gadam viņa pildīja galvenās padomdevējas pienākumus Komisijas delegācijā Buenosairesā, Argentīnā. Pēc atgriešanās Briselē viņa bija nodaļas vadītāja Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorātā (MARE) un Ģenerālsekretariātā, kā arī AGRI ģenerāldirektorāta direktore, kas atbildīga par dažādiem dosjē. 2013. gadā viņa kļuva par Eiropas politikas padomdevēju biroja (BEPA) vadītāja vietnieci un vēlāk — par Eiropas Politiskās stratēģijas centra (EPSC) vadītāja vietnieci.

 

Latvijas pilsone Zane Petre, stājoties jaunajā amatā, ir uzkrājusi lielu pieredzi Latvijas un Eiropas diplomātijā. Viņa ir strādājusi Latvijas Ārlietu ministrijā, arī kā Eiropas korespondente, Politiskā direktora birojā, kā Starptautisko operāciju un krīžu noregulējuma nodaļas vadītāja, pārstāve Krīžu pārvarēšanas civilo aspektu komitejā no Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES, kā arī kancelejas vadītāja Moldovā. 2012. gadā viņa pievienojās Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD). Viņa bija Politikas, preses un informācijas nodaļas vadītāja ES delegācijā Eritrejā (2012.–2016.) un pēc tam delegācijas vadītāja vietniece un Politikas, preses un informācijas nodaļas vadītāja ES delegācijā Nepālā (2016.–2020.). 2020. gada septembrī viņa pievienojās Politikas un reformu koordinācijas grupai Ukrainas atbalsta grupā Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorātā (NEAR).

 

Slovēnijas pilsone Jerneja Juga Jerše savā jaunajā amatā varēs izmantot savu lielo politisko pieredzi un zināšanas, jo īpaši ekonomikas jomā. Viņa pievienojās Eiropas Komisijai 2005. gadā. Viņa ir strādājusi Iekšējā tirgus ģenerāldirektorātā (MARKT) un Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātā (ECFIN). 2016. gadā viņa uzsāka darbu Strukturālo reformu atbalsta dienestā (SRSS), kur 2018. gadā viņa kļuva par nodaļas vadītāja vietnieci. Pašlaik viņa ir Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta (REFORM) nodaļas vadītāja, kas ir atbildīga par ieņēmumu administrēšanu un publisko finanšu pārvaldību.

 

Vispārīga informācija

 

Komisijai ir pārstāvniecības visās ES dalībvalstu galvaspilsētās un reģionālie biroji Barselonā, Bonnā, Marseļā, Milānā, Minhenē un Vroclavā. Pārstāvniecības ir Komisijas acis, ausis un balss ES dalībvalstīs. Tās sadarbībā ar dalībvalstīm atbalsta priekšsēdētāju un visu Komisiju. Pārstāvniecību vadītājus ieceļ Komisijas priekšsēdētāja, un viņi darbojas priekšsēdētājas politiskā uzraudzībā. Pārstāvniecības vadītājs veicina pastāvīgu politisko dialogu ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, parlamentiem, sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību. Pārstāvniecības sniedz informāciju par situāciju valstī, veic analīzi un dod ieteikumus priekšsēdētājai un visiem kolēģijas locekļiem. Tās informē iedzīvotājus un ieinteresētās personas un kopā ar preses dienestu sniedz informāciju par Komisijas un ES darbību plašsaziņas līdzekļiem.