Eiropas Komisija izsludina konkursu “#Film4Energy Challenge”

Skolas no visas ES aicinātas veidot īsus video, atspoguļojot energoefektivitātes nozīmi un enerģijas taupīšanas ieguvumus.

Energoefektivitātei veltīts video konkurss

Vai uzskatāt, ka jaunā paaudze šodien var īstenot pārmaiņas energoefektīvākas nākotnes nodrošināšanai? Vai jūsu skolā tiek sekmēta energoefektivitāte, tādējādi aizsargājot planētu?

Eiropas Komisija izsludina konkursu “Film4Energy Challenge”. Skolas no visām ES dalībvalstīm tiek aicinātas izveidot īsu video, kurā atspoguļota energoefektivitātes nozīme un tas, kāds labums no enerģijas taupīšanas ir viņu skolai, kopienai vai pilsētai.

Skolēni, neskatoties uz nelielo gadu skaitu, jau daudz zina par energoefektivitāti un atjaunojamajiem energoresursu avotiem. Jaunieši spēj iedvesmot savas kopienas samazināt enerģijas patēriņu un var veiksmīgi popularizēt visā ES ieguvumus no enerģijas taupīšanas ekonomikas un vides jomās.

Kādēļ tiek organizēts šis konkurss?

12 līdz 15 gadus veci skolēni no visām ES valstīm tie aicināti izveidot video par to, kā viņi var taupīt enerģiju ikdienā, mācot saviem radiniekiem, draugiem, kaimiņiem un sabiedrībai kopumā to, kādi ir ieguvumi no enerģijas taupīšanas, un mudinot izmantot energoefektīvas alternatīvas apkurei, dzesēšanai, transportam un citām ikdienas darbībām.

Šiem video būs pozitīva un izglītojoša ietekme uz skolēniem, kā arī uz skolotājiem, ģimenēm un vietējām kopienām.

Kā pieteikties?

Konkurss ilgs no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 15. februārim.

Pieteikuma veidlapa, noteikumi un nosacījumi ir pieejami visās ES valodās, izņemot maltiešu un gēlu valodu.

Izplatiet informāciju

Vai jūs strādājat skolā vai izglītības nozarē? Varbūt jūs strādājat ar jauniešiem vai aktīvi darbojaties vietējā kopienā?

Palīdziet mums izplatīt informāciju un panākt to, lai jūsu vietējā(-s) skola(-s) piedalās konkursā “Film4Energy Challenge”. Tēmturi (studenti/skolas) sociālajiem medijiem #Film4Energy.

Uzvarējušo skolu videomateriālus pa Eiropas Komisijas oficiālajiem kanāliem izplatīs visā Eiropā, un vislabāko video apbalvos, attiecīgajā skolā sarīkojot Enerģētikas dienu.

 

Informācijas avots