Eiropas Komisija nāk klajā ar stratēģiju “Šoziem sargāsim sevi no Covid-19”

Pieņemta stratēģija, kā ilgtspējīgi pārvaldīt pandēmiju turpmākajos ziemas mēnešos, proti, laikposmā, kad vīrusa pārnese atkal varētu palielināties īpašu apstākļu, piemēram, pulcēšanās iekštelpās, dēļ. Stratēģijā ieteikts saglabāt modrību un piesardzību visu ziemu, kā arī 2021. gadā, kad notiks drošu un iedarbīgu vakcīnu ieviešana. Tad Komisija sniegs turpmākus norādījumus par to, kā ierobežošanas pasākumi būtu pakāpeniski un koordinēti jāatceļ.

Ieteicamie kontroles pasākumi

Stratēģijā “Šoziem sargāsim sevi no Covid-19” ir ierosināti pasākumi, kā panākt pandēmijas kontroli līdz laikam, kad būs plaši pieejamas vakcīnas. Tajā galvenokārt uzsvērti šādi pasākumi.

  • Fiziska distancēšanās un sociālo kontaktu ierobežošana – būtiskākais ziemas mēnešos, arī svētku laikā. Pasākumiem vajadzētu būt mērķētiem un balstītiem uz vietējo epidemioloģisko situāciju, lai ierobežotu pasākumu sociālo un ekonomisko ietekmi un palielinātu iedzīvotāju atsaucību.
  • Testēšana un kontaktu izsekošana – ievērojami palīdz atklāt Covid-19 klasterus un pārtraukt slimības pārnesi. Vairumam dalībvalstu šobrīd ir savas lietotnes kontaktu izsekošanai. Eiropas apvienotais vārtejas serveris nodrošina pārrobežu izsekošanu.
  • Droša ceļošana, kad iespējams ceļošanas intensitātes pieaugums gada beigās – tai vajadzīga koordinēta pieeja. Ir jābūt sagatavotai transporta infrastruktūrai un jānosaka karantīnas prasības, kuras var būt jāievēro tad, ja epidemioloģiskā situācija brauciena uzsākšanas reģionā ir sliktāka nekā brauciena galamērķa reģionā.
  • Veselības aprūpes jomas kapacitāte un personāls. Būtu jāievieš veselības aprūpes iestāžu darbības nepārtrauktības plāni, lai nodrošinātu Covid-19 uzliesmojumu pārvaldību un saglabātu piekļuvi citu slimību ārstēšanai. Medicīniskā aprīkojuma deficītu iespējams novērst ar kopīgu iepirkumu.
  • Pandēmiskais nogurums un garīgā veselība ir dabiska reakcija uz pašreizējo situāciju. Dalībvalstīm būtu jāievēro Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionam adresētie norādījumi par to, kā atjaunot sabiedrības atsaucību un mazināt pandēmisko nogurumu. Būtu jāpalielina arī psihosociālais atbalsts.
  • Nacionālās vakcinācijas stratēģijas. Komisija ir gatava vajadzības gadījumā sniegt atbalstu dalībvalstīm vakcīnu ieviešanā saskaņā ar vakcīnu ieviešanas un vakcinācijas plāniem. Vienota ES pieeja attiecībā uz vakcinācijas sertifikātiem, visticamāk, stiprinās sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus dalībvalstīs un vairos iedzīvotāju uzticēšanos vakcinācijai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vairāk lasīt šeit