Eiropas Komisija nosaka pētniecības un inovācijas prioritātes ilgtspējīgai nākotnei

Programmas “Apvārsnis Eiropa” pirmais stratēģiskais plāns 2021.–2024. gadam: Komisija nosaka pētniecības un inovācijas prioritātes ilgtspējīgai nākotnei

Eiropas Komisija šodien pieņēma pirmo stratēģisko plānu jaunajai ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, kuras budžets ir 95,5 miljardi eiro (pašreizējās cenās). Stratēģiskais plāns ir programmas “Apvārsnis Eiropa” novitāte, un tajā ir noteiktas stratēģiskās ievirzes investīciju mērķtiecīgai virzīšanai programmas pirmajos četros gados. Tas nodrošina, ka ES pētniecības un inovācijas darbības palīdz īstenot ES prioritātes, to vidū “klimatneitrāla un zaļa Eiropa”, “digitālajam laikmetam gatava Eiropa” un “ekonomika, kas darbojas cilvēku labā”.

 

Vērienīgs plāns vērienīgai programmai

Stratēģiskajā plānā ir izklāstītas četras stratēģiskās ievirzes pētniecības un inovācijas investīcijām pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” satvarā nākamajiem četriem gadiem, proti, šādas:

  • veicināt atvērtu stratēģisko autonomiju, virzot galveno digitālo tehnoloģiju, pamattehnoloģiju un jauno tehnoloģiju, nozaru un vērtības ķēžu attīstību;
  • atjaunot Eiropas ekosistēmas un biodaudzveidību un ilgtspējīgi apsaimniekot dabas resursus;
  • padarīt Eiropu par pirmo digitāli iespējoto klimatneitrālo un ilgtspējīgo aprites ekonomiku;
  • padarīt Eiropas sabiedrību noturīgāku, iekļaujošāku un demokrātiskāku.

Visu četru ieviržu pamatā ir starptautiskā sadarbība, jo tā ir būtiska daudzu globālu problēmu risināšanai.

Vairāk lasīt šeit