Eiropas pilsoņu iniciatīva: Komisija reģistrē iniciatīvu “Obligāts pārtikas produktu marķējums — neveģetārs/veģetārs/vegānisks”

Iniciatīva konstatē, ka “veģetāriešiem un vegāniem visā ES ir grūtības identificēt piemērotu pārtiku. Mums jāpētī pārtikas produktu sastāvdaļu saraksts, lai saprastu, vai produkts atbilst mūsu vajadzībām, un īpaši jāuzmanās no neskaidras izcelsmes sastāvdaļām, kas var būt ražotas vai nu no augiem, vai no dzīvniekiem”. Organizatori aicina Eiropas Komisiju ierosināt uz visu pārtikas produktu iepakojuma izvietot obligātas piktogrammas, kas norādītu uz to, vai produkts ir neveģetārs, veģetārs vai vegānisks.

Komisijas lēmums reģistrēt iniciatīvu attiecas tikai uz priekšlikuma juridisko pieņemamību. Komisija to vēl nav izvērtējusi pēc satura.

Šīs iniciatīvas reģistrācija notiks 2018. gada 12. novembrī, uzsākot gadu ilgu procesu, kurā organizatori vāks atbalsta parakstus. Ja gada laikā iniciatīva saņems vienu miljonu paziņojumu par atbalstu no vismaz septiņām dalībvalstīm, Komisijai būs jāreaģē trīs mēnešu laikā. Komisija var izlemt, vai tā rīkosies atbilstoši pieprasījumam vai ne, taču jebkurā gadījumā tai savs lēmums būs jāpamato.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu un uzsāktas 2012. gada aprīlī kā pilsoņu rīcībā esošs darba kārtību nosakošs instruments pēc tam, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus. 2017. gadā prezidenta Junkera uzrunā par stāvokli Savienībā Eiropas Komisija laida klajā priekšlikumus, kā Eiropas pilsoņu iniciatīvu reformēt tā, lai tā kļūtu vēl vieglāk izmantojama.

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulā noteikti šādi pieņemamības nosacījumi: ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai provokatīva, un tā nav klajā pretrunā Savienības vērtībām.

Vairāk lasīt šeit