Eiropas Zāļu stratēģija

Komisija šodien pieņēma Eiropas Zāļu stratēģiju, kuras mērķis ir nodrošināt pacientu piekļuvi inovatīvām zālēm par pieņemamu cenu un veicināt ES farmācijas nozares konkurētspēju, inovācijas spējas un ilgtspēju. Stratēģija ļaus Eiropai, izmantojot stabilas piegādes ķēdes, apgādāt savus iedzīvotājus ar zālēm, arī krīzes laikā. Stratēģija ir svarīgs elements spēcīgākas Eiropas veselības savienības veidošanā, uz ko savā runā par stāvokli Savienībā aicināja priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, un palīdzēs izveidot nākotnes prasībām atbilstošu un pret krīzēm noturīgu ES farmācijas sistēmu.

Eiropas Zāļu stratēģijai ir četri galvenie mērķi:

  • nodrošināt pacientiem piekļuvi zālēm par pieņemamu cenu un apmierināt neapmierinātās medicīniskās vajadzības (piemēram, tādās jomās kā rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem, vēzis, retās slimības);
  • veicināt ES farmācijas nozares konkurētspēju, inovāciju un ilgtspēju, kā arī kvalitatīvu, drošu, iedarbīgu un “zaļāku” zāļu izstrādi;
  • uzlabot krīžgatavības un reaģēšanas mehānismus un risināt apgādes drošības jautājumus;
  • nodrošināt spēcīgu ES ietekmi pasaulē, popularizējot augstu kvalitātes, efektivitātes un drošības standartu līmeni.

Lai gan stratēģija ir daudz vairāk nekā tikai instruments reaģēšanai uz krīzēm, tajā ir ņemta vērā pieredze, kas gūta sākotnējā reaģēšanā uz Covid-19 pandēmiju, un tā uzlabo Eiropas farmācijas nozares gatavību un noturību.

Stratēģijā ir izklāstītas konkrētas darbības, kas veicamas, lai nodrošinātu zāļu piekļūstamību un fizisko un finansiālo pieejamību. Tā atbalsta diversificētas un drošas piegādes ķēdes, kas nodrošina ES atvērto stratēģisko autonomiju pasaulē, un popularizē vidiski ilgtspējīgas zāles.

Stratēģija turklāt nodrošinās, ka ES zāļu politika pastāvīgi mainīgajā zinātnisko un komerciālo pārmaiņu vidē turpina kalpot sabiedrības veselības interesēm. Tā atbalstīs uz pacientiem orientētas inovācijas un ņems vērā digitālās un tehnoloģiskās pārmaiņas.

 

Vairāk lasīt šeit