Eiropieši par pasaulē nozīmīgāko problēmu atzinuši klimata pārmaiņas

Kā liecina Eirobarometra aptauja, eiropieši par pasaulē nozīmīgāko problēmu atzinuši klimata pārmaiņas. Klimata pārmaiņas par nopietnu problēmu uzskata vairāk nekā deviņi no desmit aptaujātajiem (93 %), bet par ļoti nopietnu problēmu – gandrīz astoņi no desmit respondentiem (78 %). Uz jautājumu, kura problēma pasaules mērogā, viņuprāt, ir pati nozīmīgākā, vairāk nekā ceturtdaļa respondentu (29 %) izvēlējās kādu no šiem variantiem: klimata pārmaiņas (18 %), dabas degradācija (7 %) un piesārņojuma izraisītas veselības problēmas (4 %).

Rīcībpolitisko pasākumu ziņā deviņi no desmit eiropiešiem (90 %) piekrīt, ka siltumnīcefekta gāzu emisijas būtu jāsamazina līdz minimumam un vienlaikus būtu jākompensē atlikušās emisijas, lai līdz 2050. gadam padarītu ES klimatneitrālu. Gandrīz deviņi no desmit eiropiešiem (87 %) uzskata, ka ir svarīgi, lai ES izvirzītu vērienīgus mērķrādītājus atjaunīgo energoresursu izmantošanas palielināšanai, un tikpat daudz aptaujāto – ka ir svarīgi, lai ES nodrošinātu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanai.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks Eiropas zaļā kursa jautājumos Franss Timmermanss: “Neraugoties uz pandēmiju un ekonomiskajām grūtībām, ar ko saskaras eiropieši, joprojām vērojams liels atbalsts klimatrīcībai. Eiropieši apzinās ilgtermiņa riskus, ko rada klimata un bioloģiskās daudzveidības krīze, un sagaida, ka industrija, valdības un Eiropas Savienība rīkosies. Šīs Eirobarometra aptaujas rezultāti ir signāls politiķiem un uzņēmumiem. Savukārt Eiropas Komisiju tie vēl vairāk motivē pabeigt tiesību aktu paketi "Gatavi mērķrādītājam 55 %", ar kuru iepazīstināsim šomēnes un kas ļaus nodrošināt klimata mērķrādītāju sasniegšanu.”

 

Vairāk lasīt šeit