EP aicina uz kopīgu ES stratēģiju jauniešu radikalizācijas novēršanai

Teroristu uzbrukumi Parīzē vēlreiz atgādinājuši par steidzamo vajadzību pēc koordinētas ES dalībvalstu rīcības, lai novērstu ES iedzīvotāju radikalizāciju un apkarotu terorismu - trešdien pieņemtajā rezolūcijā uzsver Eiropas Parlaments. Rezolūcijā izvirzīti konkrēti priekšlikumi visaptverošai cīņai pret ekstrēmismu, kas īpaši jāīsteno cietumos, tiešsaistē, kā arī ar izglītības un sociālās integrācijas palīdzību.

Rezolūciju par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanu un teroristu kustību veiktās vervēšanas nepieļaušanu, ko izstrādājusi deputāte Rachida Dati (EPP, Francija), EP pieņēma ar 548 balsīm par, 110 pret un 36 atturoties.

Dalībvalstu sadarbība

EP iesaka izveidot Eiropas džihādistu un aizdomās turēto džihādistu melno sarakstu, izstrādāt vienotu pieeju kriminālatbildības noteikšanai personām, kuras tiek uzskatītas par „ārvalstu kaujiniekiem”, un nodrošināt, ka visi ārvalstu kaujinieki pēc viņu atgriešanās Eiropā tiek pakļauti juridiskai kontrolei un vajadzības gadījumā administratīvi aizturēti līdz laikam, kad notiek pienācīga kriminālvajāšana.

Viņi uzsver vajadzību pēc ES ārējo robežu obligātās un sistemātiskās kontroles un prasa ātrāk un efektīvāk apmainīties ar informāciju starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un Eiropolu, jo īpaši optimizējot Šengenas informācijas sistēmas  izmantošanu.

EP deputāti atkārto apņemšanos strādāt, lai līdz 2015. gada beigām pabeigtu ES direktīvu par pasažieru datu reģistru, tomēr atgādina, ka tā būs tikai viens no pasākumiem cīņā pret terorismu, un joprojām vajadzīga vērienīga un visaptveroša ES stratēģija terorisma apkarošanai.

Potenciālo kaujinieku atturēšana

EP deputāti aicina dalībvalstīm konfiscēt pases vai iesaldēt finanšu līdzekļus iedzīvotājiem, kas plāno pievienoties teroristu organizācijām, bet vienlaikus izveidot arī palīdzības sistēmu, piemēram, uzticības tālruņa dienestu, ģimenēm un draugiem, kas ļautu iegūt atbalstu vai viegli un ātri paziņot par pēkšņām uzvedības izmaiņām, kuras var liecināt par radikalizēšanos vai personas izceļošanu nolūkā pievienoties teroristu organizācijai.

EP arī uzstāj, ka būtiski ir iesaistīties starpkultūru dialogā ar dažādām kopienām, līderiem un ekspertiem, kā arī nelabvēlīgos rajonos, lai panāktu labāku radikalizācijas izpratni un novēršanu.

Vardarbīga ekstrēmisma izplatīšanas novēršana tiešsaistē un cietumos

EP deputāti mudina Eiropas cietumos nošķirt ieslodzītos, kuri ir līdzdarbojušies vardarbīgā ekstrēmismā, lai nepieļautu terorisma ideoloģiju spiedienu uz citiem ieslodzītajiem.

Lai kavētu naidīgu vai terorismu slavinošu vēstījumu izplatīšanu, EP vēlas, lai no interneta īsā laikā dzēstu nelikumīgu saturu, ar ko izplata vardarbīgu ekstrēmismu, tomēr, to darot, jāievēro pamattiesības. Dalībvalstīm jāapsver iespēja veikt tiesiskas darbības pret interneta uzņēmumiem, kuri atsakās dzēst nelikumīgu saturu savās interneta platformās.

Informācijai: Vairāk nekā 5000 ES iedzīvotāju ir pievienojušies teroristu organizācijām un citiem militāriem grupējumiem Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā, īpaši „Islāma valsts”,  „Džabhat al-Nusra” un citām.

Vairāk lasīt šeit