EP Eirobarometrs: Latvijā ~80% iedzīvotāji vērtē - ES pilsoņus vienojošais ir svarīgāks nekā tas, kas viņus atšķir

79% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka tas, kas vieno Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņus, ir svarīgāks par to, kas viņus atšķir. Salīdzinājumā ar šī gada aprīli, Latvijā atbalsts šim apgalvojumam palielinājies par 8 procentpunktiem - tas ir lielākais kāpums starp visām ES dalībvalstīm. Eiropā vidēji šim apgalvojumam piekrīt 71% respondents.

Latvijā kā svarīgākos iemeslus, kas veido Eiropas identitāti, aptaujātie minējuši vienoto valūtu eiro (LV - 43%; ES - 33%), demokrātijas vērtības un brīvību (LV - 33%; ES - 50%) un kultūru (LV - 33%; ES - 32%), kā arī ģeogrāfisko stāvokli (LV - 29%; ES - 20%). 

Mūsu valsts Latvija ir ieguvēja no pievienošanās ES - tam piekrīt 64% respondentu

Eiropas pilsoņu viedoklis, vai viņu valsts ieguvusi no pievienošanās Eiropas Savienībai, šogad salīdzinājumā ar 2015.gadu palicis nemainīgs - tā vidēji uzskata 60% ES pilsoņu.

Latvijā tam, ka mūsu valsts ir ieguvēja no pievienošanās Eiropas Savienībai, piekrīt vairāk nekā vidēji ES - 64% respondentu (-2 procentpunkti pret 2015.gadu). Kopumā Latvijā 48% respondentu uzskata, ka mūsu dalība ES ir laba lieta (ES vidēji - 53%). Jāmin, ka Latvijā ir daudz respondentu ar neitrālu viedokli - 41% (vēl tikpat “neitrālo” viedokļu īpašnieku ir Ungārijā un Portugālē).    

Lūgti vērtēt, kādēļ Latvija ir ieguvēja no dalības ES, kā galveno iemeslu respondenti minēja jaunas darba iespējas Latvijas cilvēkiem (LV - 43%; ES - 35%). Otro vietu dala ekonomiskās izaugsmes veicināšana (LV - 36%; ES - 35%) un tas, ka ES palīdz saglabāt mieru un stiprināt drošību (LV - 36%; ES - 30%). Trešais biežāk minētais ieguvums - ES uzlabo sadarbību starp Latvija un citām ES valstīm (LV - 28%; ES - 29%). 

Uzskata, ka Eiropas Parlamenta lomai jāpieaug. Cīņai ar nabadzību jābūt EP prioritātei - vērtē Latvijas iedzīvotāji

Salīdzinājumā ar 2015.gadu, Eiropas Savienībā caurmērā palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuru skatījumā Eiropas Parlamenta (vienīgā pilsoņu tieši ievēlētā ES institūcija) lomai ir jāpieaug: ES vidēji tā vērtē 46% respondentu (par 2 procentpunktiem vairāk), Latvijā - 56% respondentu (pieaugums par 8 procentpunktiem).

Lūgti vērtēt politikas jomas, kuras Eiropas Parlamentam būtu jānosaka kā prioritātes Eiropas Savienības līmenī, Latvijas iedzīvotāji minēja cīņu ar nabadzību un sociālo atstumtību (55% respondentu). Šo kā prioritāti min arī vidēji  50% ES respondentu. Kā otro prioritāro jomu Latvijā minēja terorisma apkaršanu, respektējot personas brīvību - 33% respondentu. Šī tiek vērtēta kā otra prioritāte arī ES caurmērā - tā uzskata 42% respondentu. Latvijā prioritāro politikas jomu TOP3 noslēdz ekonomiskās, budžeta un nodokļu politikas saskaņošana - tā vērtē 32% respondentu. Tikmēr ES TOP3 noslēdz imigrācijas politika, kas tiek īstenota, konsultējoties ar izcelsmes valstīm - ES vidēji tā uzskata 33% respondentu.

79% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka tas, kas vieno Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņus, ir svarīgāks par to, kas viņus atšķir. Salīdzinājumā ar šī gada aprīli, Latvijā atbalsts šim apgalvojumam palielinājies par 8 procentpunktiem - tas ir lielākais kāpums starp visām ES dalībvalstīm. Eiropā vidēji šim apgalvojumam piekrīt 71% respondents.

Latvijā kā svarīgākos iemeslus, kas veido Eiropas identitāti, aptaujātie minējuši vienoto valūtu eiro (LV - 43%; ES - 33%), demokrātijas vērtības un brīvību (LV - 33%; ES - 50%) un kultūru (LV - 33%; ES - 32%), kā arī ģeogrāfisko stāvokli (LV - 29%; ES - 20%). 

Mūsu valsts Latvija ir ieguvēja no pievienošanās ES - tam piekrīt 64% respondentu

Eiropas pilsoņu viedoklis, vai viņu valsts ieguvusi no pievienošanās Eiropas Savienībai, šogad salīdzinājumā ar 2015.gadu palicis nemainīgs - tā vidēji uzskata 60% ES pilsoņu.

Latvijā tam, ka mūsu valsts ir ieguvēja no pievienošanās Eiropas Savienībai, piekrīt vairāk nekā vidēji ES - 64% respondentu (-2 procentpunkti pret 2015.gadu). Kopumā Latvijā 48% respondentu uzskata, ka mūsu dalība ES ir laba lieta (ES vidēji - 53%). Jāmin, ka Latvijā ir daudz respondentu ar neitrālu viedokli - 41% (vēl tikpat “neitrālo” viedokļu īpašnieku ir Ungārijā un Portugālē).    

Lūgti vērtēt, kādēļ Latvija ir ieguvēja no dalības ES, kā galveno iemeslu respondenti minēja jaunas darba iespējas Latvijas cilvēkiem (LV - 43%; ES - 35%). Otro vietu dala ekonomiskās izaugsmes veicināšana (LV - 36%; ES - 35%) un tas, ka ES palīdz saglabāt mieru un stiprināt drošību (LV - 36%; ES - 30%). Trešais biežāk minētais ieguvums - ES uzlabo sadarbību starp Latvija un citām ES valstīm (LV - 28%; ES - 29%). 

Uzskata, ka Eiropas Parlamenta lomai jāpieaug. Cīņai ar nabadzību jābūt EP prioritātei - vērtē Latvijas iedzīvotāji

Salīdzinājumā ar 2015.gadu, Eiropas Savienībā caurmērā palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuru skatījumā Eiropas Parlamenta (vienīgā pilsoņu tieši ievēlētā ES institūcija) lomai ir jāpieaug: ES vidēji tā vērtē 46% respondentu (par 2 procentpunktiem vairāk), Latvijā - 56% respondentu (pieaugums par 8 procentpunktiem).

Lūgti vērtēt politikas jomas, kuras Eiropas Parlamentam būtu jānosaka kā prioritātes Eiropas Savienības līmenī, Latvijas iedzīvotāji minēja cīņu ar nabadzību un sociālo atstumtību (55% respondentu). Šo kā prioritāti min arī vidēji  50% ES respondentu. Kā otro prioritāro jomu Latvijā minēja terorisma apkaršanu, respektējot personas brīvību - 33% respondentu. Šī tiek vērtēta kā otra prioritāte arī ES caurmērā - tā uzskata 42% respondentu. Latvijā prioritāro politikas jomu TOP3 noslēdz ekonomiskās, budžeta un nodokļu politikas saskaņošana - tā vērtē 32% respondentu. Tikmēr ES TOP3 noslēdz imigrācijas politika, kas tiek īstenota, konsultējoties ar izcelsmes valstīm - ES vidēji tā uzskata 33% respondentu.

Vairāk lasīt šeit