ES ekonomikas skaidrojums

Lai radītu jaunas darbvietas un būtu konkurētspējīga mainīgajā pasaules ekonomikas konjunktūrā, Eiropai vajadzīga straujāka ekonomikas izaugsme un lielākas investīcijas. Uzziniet, kā ES palīdz dalībvalstīm sasniegt šos mērķus ar strukturālu reformu un mērķtiecīgas politikas palīdzību.

 

Video skatīt šeit