ES pētījums: eksporta radīto darbvietu skaits Latvijā kopš 2000.gada pieaudzis par 138%

Saskaņā ar diviem jauniem Eiropas Komisijas šodien publicētiem pētījumiem, pateicoties ES eksportam, pieaug darba iespējas Eiropā un ārpus tās. ES eksporta apjoms uz citām pasaules valstīm ir tik nozīmīgs kā vēl nekad agrāk un atbalsta 36 miljonus darbvietu visā Eiropā, kas ir par divām trešdaļām vairāk nekā 2000. gadā. 14 miljonus no šīm darbvietām ieņem sievietes. Turklāt ES eksports uz pasauli rada 2,3 triljonu eiro pievienoto vērtību Eiropas Savienībā.

Kopš šīs Komisijas darbības uzsākšanas 2014. gadā eksporta atbalstīto darbvietu skaits ir palielinājies par 3,5 miljoniem. Šīs darbvietas ir vidēji par 12 % labāk apmaksātas nekā darbvietas pārējā ekonomikā.

Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: “Šis pētījums skaidri parāda, ka tirdzniecība nozīmē darbvietas. Eksports no ES uz citām pasaules valstīm sekmē iztikas līdzekļu iegūšanu arvien lielākam skaitam eiropiešu. Gandrīz 40 % no tiem, kuru darbvietas atbalsta tirdzniecība, ir sievietes. ES tirdzniecība atbalsta miljoniem darbvietu tālu aiz tās robežām, tostarp jaunattīstības valstīs. Tas vēlreiz apliecina to, ka tirdzniecība ir un var būt abpusēji izdevīgs risinājums: tas, kas der mums, noder arī mūsu partneriem visā pasaulē.”

Šodien ES tirdzniecības politikas dienas laikā publicētais ziņojums ietver detalizētas faktu lapas par katras ES dalībvalsts rezultātiem. Pateicoties eksportam, tiek radītas un atbalstītas darbvietas visā ES, un to skaits arvien pieaug. Kopš 2000. gada lielākais pieaugums novērots Bulgārijā (+312 %), Slovākijā (+213 %), Portugālē (+172 %), Lietuvā (+153 %), Īrijā (+147 %), Igaunijā (+ 147 %) un Latvijā (+138 %).

Šodien publicētie skaitļi liecina, ka eksportam uz citām pasaules valstīm ir ievērojama netieša pozitīva ietekme. Tiklīdz ES eksportētājiem vienā dalībvalstī veicas labi, ieguvēji no tā ir arī strādnieki citās dalībvalstīs. Tas izskaidrojams ar to, ka uzņēmumi, kuri piegādā preces un sniedz pakalpojumus visā piegādes ķēdē, gūst labumu arī tad, ja viņu galapircējs gala produktu pārdod ārvalstīs.. Piemēram, Francijas īstenotais eksports uz pārējo pasauli atbalsta aptuveni 627 000 darbvietu citās ES dalībvalstīs.

Visbeidzot, ES eksports uz citām valstīm visā pasaulē atbalsta gandrīz 20 miljonus darbvietu ārpus ES. Kopš 2000. gada šis skaitlis ir palielinājies vairāk nekā divas reizes. Piemēram, ASV preču un pakalpojumu ražošana, kas iekļaujas ES eksportā kā globālo piegādes ķēžu daļa, atbalsta vairāk nekā 1 miljonu darbvietu ASV.

Pētījumā aplūkots arī dzimumu līdzsvara jautājums, secinot, ka 14 miljonus tirdzniecības atbalstīto darbvietu ieņem sievietes.

Kopš šīs Komisijas darbības uzsākšanas 2014. gadā eksporta atbalstīto darbvietu skaits ir palielinājies par 3,5 miljoniem. Šīs darbvietas ir vidēji par 12 % labāk apmaksātas nekā darbvietas pārējā ekonomikā.

Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: “Šis pētījums skaidri parāda, ka tirdzniecība nozīmē darbvietas. Eksports no ES uz citām pasaules valstīm sekmē iztikas līdzekļu iegūšanu arvien lielākam skaitam eiropiešu. Gandrīz 40 % no tiem, kuru darbvietas atbalsta tirdzniecība, ir sievietes. ES tirdzniecība atbalsta miljoniem darbvietu tālu aiz tās robežām, tostarp jaunattīstības valstīs. Tas vēlreiz apliecina to, ka tirdzniecība ir un var būt abpusēji izdevīgs risinājums: tas, kas der mums, noder arī mūsu partneriem visā pasaulē.”

Šodien ES tirdzniecības politikas dienas laikā publicētais ziņojums ietver detalizētas faktu lapas par katras ES dalībvalsts rezultātiem. Pateicoties eksportam, tiek radītas un atbalstītas darbvietas visā ES, un to skaits arvien pieaug. Kopš 2000. gada lielākais pieaugums novērots Bulgārijā (+312 %), Slovākijā (+213 %), Portugālē (+172 %), Lietuvā (+153 %), Īrijā (+147 %), Igaunijā (+ 147 %) un Latvijā (+138 %).

Šodien publicētie skaitļi liecina, ka eksportam uz citām pasaules valstīm ir ievērojama netieša pozitīva ietekme. Tiklīdz ES eksportētājiem vienā dalībvalstī veicas labi, ieguvēji no tā ir arī strādnieki citās dalībvalstīs. Tas izskaidrojams ar to, ka uzņēmumi, kuri piegādā preces un sniedz pakalpojumus visā piegādes ķēdē, gūst labumu arī tad, ja viņu galapircējs gala produktu pārdod ārvalstīs.. Piemēram, Francijas īstenotais eksports uz pārējo pasauli atbalsta aptuveni 627 000 darbvietu citās ES dalībvalstīs.

Visbeidzot, ES eksports uz citām valstīm visā pasaulē atbalsta gandrīz 20 miljonus darbvietu ārpus ES. Kopš 2000. gada šis skaitlis ir palielinājies vairāk nekā divas reizes. Piemēram, ASV preču un pakalpojumu ražošana, kas iekļaujas ES eksportā kā globālo piegādes ķēžu daļa, atbalsta vairāk nekā 1 miljonu darbvietu ASV.

Pētījumā aplūkots arī dzimumu līdzsvara jautājums, secinot, ka 14 miljonus tirdzniecības atbalstīto darbvietu ieņem sievietes.

Vairāk lasīt šeit