ES tiesību aktu kopsavilkumi

Eiropas Savienības tiesību aktu portāla EUR-Lex  kopsavilkumos sniegts pārskats par svarīgākajiem ES likumdošanas, politikas un darbības aspektiem īsi, skaidri un viegli uztveramā valodā.
Šie kopsavilkumi ir domāti plašai sabiedrībai (ne speciālistiem) un ir par 32 Eiropas Savienības darbības jomām. 
 
Iepazīties ar tiem un piedalīties aptaujā varat šeit