ES veido stratēģiskas rezerves ārkārtas situācijām, kas saistītas ar ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolapdraudējumu

Lai uzlabotu ES sagatavotību sabiedrības veselību apdraudošiem riskiem, piemēram, ķīmiskiem, bioloģiskiem, radioloģiskiem un kodolapdraudējumiem, un iespējas reaģēt uz tiem, Komisija ES civilās aizsardzības mehānisma ietvaros veido reaģēšanas spēju stratēģiskās rezerves. Tas ietver ciešā sadarbībā ar Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādi (HERA) veidotos rescEU stratēģiskos krājumus 540,5 miljonu EUR vērtībā. Šajos krājumos ietilps aprīkojums un zāles, vakcīnas un citi terapijas līdzekļi, lai ārstētu pacientus, kuri nonākuši saskarē ar ķīmisku, bioloģisku, radioloģisku vai kodolapdraudējumu (chemical, biological, radiological, nuclear — CBRN) radošām vielām, kā arī rescEU dekontaminācijas rezerve, kas nodrošinās dekontaminācijas aprīkojumu un ekspertu reaģēšanas vienības.

Tūlītējs pirmais ES solis ir bijusi rescEU medicīniskās rezerves mobilizēšana, lai iegādātos kālija jodīda tabletes, kas izmantojamas, lai aizsargātu cilvēkus no radiācijas kaitīgās ietekmes. Ukrainai ES civilās aizsardzības mehānisma ietvaros ar Francijas un Spānijas palīdzību jau ir piegādāti gandrīz 3 miljoni kālija jodīda tablešu.

Krīžu pārvaldības komisārs Janezs Lenarčičs saistībā ar to sacīja: “Mēs veicam konkrētus pasākumus, lai palielinātu Eiropas sagatavotību potenciālajiem apdraudējumiem. Mēs veidojam gan dekontaminācijas rezervi, gan jaunus aprīkojuma krājumus ķīmisku, bioloģisku vai kodolkatastrofu situācijām. Es pateicos dalībvalstīm par šiem centieniem. Mūsu mērķis ir iedzīvotāju labā nodrošināt ātras reaģēšanas spējas gadījumam, ja šāda ārkārtas situācija jebkad iestātos.”

Ekstremāli laikapstākļi un jauni apdraudējumi, piemēram, koronavīruss, kā arī CBRN incidenti var pārslogot ES dalībvalstu spēju savstarpēji palīdzēt, it īpaši tad, ja ar viena veida katastrofu vienlaikus saskaras vairākas Eiropas valstis.

Pēc ES civilās aizsardzības mehānisma aktivizēšanas rescEU nodrošina papildu aizsardzību un ātrāku un visaptverošāku reaģēšanu uz katastrofām. Šo rezervi pilnībā finansē ES, un tās izmantošanu kontrolē Eiropas Komisija ciešā sadarbībā ar valsti, kurā rezerve tiek uzturēta. Ārkārtas situācijā rescEU rezerve sniedz palīdzību visām ES dalībvalstīm un mehānismā iesaistītajām valstīm, un to var piešķirt izmantošanai arī ES kaimiņvalstīs.

Plašāka informācija: ES veido stratēģiskas rezerves ārkārtas situācijām, kas saistītas ar ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolapdraudējumu (europa.eu)