Eurydice ziņojums par pieaugušo izglītību un apmācību Eiropā

2021. gada septembrī iznāca Eurydice ziņojums “Pieaugušo izglītība un apmācība Eiropā: iekļaujošs ceļš uz prasmēm un kvalifikāciju” (Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications).

Konkrētais Eurydice ziņojums sniedz ieskatu pieaugušo izglītības un apmācības jomā Eiropā. Tajā tiek pētītas pašreizējās pieejas mūžizglītības veicināšanai, īpašu uzmanību pievēršot politikai un pasākumiem, kas atbalsta pieaugušos ar zemu prasmju un kvalifikāciju, lai tie varētu piekļūt mācību iespējām.

Vairāk lasīt šeit