Iespēja pieteikties Ungārijas valsts stipendijām

Ungārijas fonds Tempus Public Foundation aicina pieteikties Ungārijas valsts stipendijām, lai studētu vai veiktu pētniecības darbu Ungārijas augstskolās. Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 30.janvāris.

2017./2018. akadēmiskajā gadā piedāvātās iespējas:

1) īslaicīgas studijas

 • bakalaura līmeņa vai maģistrantūras līmeņa studijas
  Kandidātam ir jābūt studentam Latvijas augstskolā un pabeigušam vismaz divus studiju semestrus attiecīgajā studiju programmā.
  Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 3–10 mēneši.
 • doktora līmeņa studijas.
  Kandidātam jābūt doktorantūras studentam Latvijas augstskolā.
  Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 1–10 mēneši. 

Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

2) pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu

 • bakalaura, maģistra vai doktora pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu. 

Jāiztur iestājeksāmeni Ungārijas augstskolā. Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

3) pēcmaģistrantūras un pēcdoktorantūras pētniecība (īsākais laiks – 3 dienas, garākais laiks – 10 mēneši).

Latvijas kandidātiem nepieciešama Valsts izglītības attīstības aģentūras nominācijas vēstule.

Iesniedzamo dokumentu saraksts un papildu informācija Ungārijas fonda Tempus Public Foundation mājaslapā.

 

Ungārijas fonds Tempus Public Foundation aicina pieteikties Ungārijas valsts stipendijām, lai studētu vai veiktu pētniecības darbu Ungārijas augstskolās. Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 30.janvāris.

2017./2018. akadēmiskajā gadā piedāvātās iespējas:

1) īslaicīgas studijas

 • bakalaura līmeņa vai maģistrantūras līmeņa studijas
  Kandidātam ir jābūt studentam Latvijas augstskolā un pabeigušam vismaz divus studiju semestrus attiecīgajā studiju programmā.
  Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 3–10 mēneši.
 • doktora līmeņa studijas.
  Kandidātam jābūt doktorantūras studentam Latvijas augstskolā.
  Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 1–10 mēneši. 

Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

2) pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu

 • bakalaura, maģistra vai doktora pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu. 

Jāiztur iestājeksāmeni Ungārijas augstskolā. Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

3) pēcmaģistrantūras un pēcdoktorantūras pētniecība (īsākais laiks – 3 dienas, garākais laiks – 10 mēneši).

Latvijas kandidātiem nepieciešama Valsts izglītības attīstības aģentūras nominācijas vēstule.

Iesniedzamo dokumentu saraksts un papildu informācija Ungārijas fonda Tempus Public Foundation mājaslapā.

Vairāk lasīt šeit