Izsludināts 2019. gada Erasmus+ projektu pieteikumu konkurss

Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi 2019. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmāizglītības un mācību jomā. Sagaidāms, ka 2019. gadā kopējais Erasmus+ programmā pieejamais finansējums salīdzinājumā ar 2018. gadu pieaugs par 300 miljoniem eiro jeb 10 %.

Konkursā aicinātas piedalīties organizācijas, kuras darbojas vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, projektu pieteikumus var iesniegt personu mācību mobilitāšu īstenošanai, sadarbībai, kas vērsta uz inovāciju veicināšanu un labās prakses apmaiņai.

Jaunums programmā ir iniciatīva “Eiropas universitātes”, kurai EK no 3 miljardu eiro gada budžeta rezervējusi 30 miljonus eiro. 2019. gadā plānots atbalstīt sešas Eiropas universitāšu apvienības, no kurām katrā būs vismaz 3 augstākās izglītības iestādes no 3 valstīm, lai popularizētu Eiropas identitātes stiprināšanu, vienlaikus veicinot izcilību un palīdzot vairot Eiropas augstākās izglītības iestāžu konkurētspēju. Šī iniciatīva ir būtisks elements virzībā uz Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam.

Erasmus+ konkursā projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt tikai juridiskas personas. Pirms projekta pieteikuma aizpildīšanas VIAA aicina iepazīties ar programmas 2019. gada konkursa vadlīnijām. Pretendentiem projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē. VIAA informēs, kad būs pieejamas veidlapas un instrukcijas to aizpildīšanai.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi (līdz norādītā datuma plkst. 12.00 pēc Briseles laika):

Mācību mobilitāte:

  • Personu mobilitāte izglītības un mācību jomā, t.sk. starptautiskā augstākās izglītības iestāžu studentu un personāla mobilitāte – 2019. gada 5. februāris;
  • Erasmus Mundus Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošana – 2019. gada 14. februāris.

Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa:

  • Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā – 2019. gada 21. marts;
  • Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs - 2019. gada 7. februāris.
  • Zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības, iniciatīva “Eiropas universitātes” – 2019. gada 28. februāris;

Žana Monē (Jean Monnet) programma:

  • Moduļi, profesūras, izcilības centri, atbalsts asociācijām, tīkli, projekti – 2019. gada 22. februāris.

Vairāk lasīt šeit