Jaunais "Latvijas intereses ES" numurs

Tuvojas sen gaidītais brīdis, kad izskanēs starta šāviens Latvijas pirmajai prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, kas sāksies 2015. gada 1. janvārī.

Jaunās Latvijas valdības vadmotīvs ir Latvijas prezidentūras veiksmīga novadīšana.

ES daudzveidīgajā politiku spektrā viens no vadmotīviem ir konkurētspēja kā mēraukla un līdzeklis izaugsmes nodrošināšanai.

Latvijas prezidentūras prioritāte ir konkurētspējas palielināšana. Tādēļ šī žurnāla numura galvenā tēma atspoguļo prezidentūras darba kārtību.

Vairāk lasīt šeit