Jauni noteikumi ūdens atkalizmantošanai

Jaunajos noteikumos, ko Eiropas Komisija ierosināja 2018. gada maijā, būs izklāstītas saskaņotās ūdens kvalitātes minimālās prasības par attīrītu komunālo notekūdeņu drošu atkalizmantošanu apūdeņošanai lauksaimniecībā.

Šobrīd ūdens atkalizmantošana praksē ir ieviesta tikai dažās dalībvalstīs, un tās potenciāls lielā mērā netiek izmantots. Jaunie noteikumi veicinās un stimulēs šīs izdevīgās prakses ieviešanu, kas ES lauksaimniekiem var nodrošināt paredzamu apgādi ar tīru ūdeni un palīdzēt pielāgoties klimata pārmaiņām un mazināt to ietekmi. Nosakot minimālās prasības, šie jaunie noteikumi nodrošinās šādas prakses drošumu un palielinās iedzīvotāju uzticēšanos lauksaimniecības produktiem ES iekšējā tirgū. Šāda saskaņota pieeja arī sekmēs lauksaimniecības produktu iekšējā tirgus netraucētu darbību un radīs jaunas uzņēmējdarbības iespējas gan uzņēmējiem, gan tehnoloģiju piegādātājiem.

Jaunajos noteikumos paredzēts, ka komunālie notekūdeņi, kas attīrīti atbilstoši Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas noteikumiem, tiks pakļauti papildu attīrīšanas procesiem, lai tie atbilstu jaunajiem minimālajiem kvalitātes parametriem un būtu piemēroti izmantošanai lauksaimniecībā.

Papildus saskaņotajām minimālajām prasībām jaunajos noteikumos arī paredzētas saskaņotās minimālās monitoringa prasības, riska pārvaldības noteikumi, lai varētu novērtēt un novērst iespējamus papildu apdraudējumus veselībai un videi un atļauju piešķiršanas procedūra un pārredzamības noteikumi, kas nodrošina, ka svarīgākā informācija par ūdens atkalizmantošanas projektu būs pieejama publiski.

Vairāk lasīt šeit