Jauniešiem radīta iespēja iegūt profesiju bez maksas

Jauniešiem, kas vēlas gada vai pusotra gada laikā apgūt arodu, no 1. decembra ir iespēja pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstītajās profesionālās izglītības programmās. Šogad projektā iesaistījušās 34 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā. 

Lai bez maksas iegūtu profesiju, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem, ar vismaz pamatskolas vai vidusskolas izglītību. Mācīties var arī tie jaunieši, kas jau apguvuši kādu profesiju, taču kvalifikācija nevar būt iegūta pēdējā gada laikā. Jaunieši vienlaikus var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki vai darba meklētāji. Šiem pretendentiem jāievēro, ka vienlaikus ar profesijas apguvi nav iespējams saņemt finansiālu atbalstu NVA īstenoto projektu ietvaros.

 

Mācību laikā, atkarībā no sekmēm, jaunieši var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Audzēkņiem tiek nodrošināta bezmaksas dzīvošana skolas dienesta viesnīcā un apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne kvalifikācijas prakses laikā. Tāpat prakses laikā jauniešiem tiek apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana un obligātā veselība pārbaude, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika. Programmas ietvaros jaunieši saņems karjeras atbalstu un konsultācijas un varēs izlīdzināt zināšanu robus matemātikā, fizikā, ķīmijā vai bioloģijā, ja zināšanas šajos vispārizglītojošos priekšmetos būs nepieciešamas profesijas apguvei.

Lai bez maksas iegūtu profesiju, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem, ar vismaz pamatskolas vai vidusskolas izglītību. Mācīties var arī tie jaunieši, kas jau apguvuši kādu profesiju, taču kvalifikācija nevar būt iegūta pēdējā gada laikā. Jaunieši vienlaikus var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki vai darba meklētāji. Šiem pretendentiem jāievēro, ka vienlaikus ar profesijas apguvi nav iespējams saņemt finansiālu atbalstu NVA īstenoto projektu ietvaros.

Mācību laikā, atkarībā no sekmēm, jaunieši var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Audzēkņiem tiek nodrošināta bezmaksas dzīvošana skolas dienesta viesnīcā un apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne kvalifikācijas prakses laikā. Tāpat prakses laikā jauniešiem tiek apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana un obligātā veselība pārbaude, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika. Programmas ietvaros jaunieši saņems karjeras atbalstu un konsultācijas un varēs izlīdzināt zināšanu robus matemātikā, fizikā, ķīmijā vai bioloģijā, ja zināšanas šajos vispārizglītojošos priekšmetos būs nepieciešamas profesijas apguvei.

Vairāk lasīt šeit