Aktualitātes

Eiropas Komisijas ikgadējā tulkošanas konkursā “Juvenes Translatores” tagad var pieteikties vidusskolas visās ES valstīs. No 2. septembra plkst. 12...
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina ES programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2022. gada rudens projektu...
Līdz 15.08. organizācijām iespējams pieteikties “DiscoverEU” iekļaušanas projektu mācībām Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina...
Eirobarometra aptaujas rezultāti par iedzīvotāju mediju lietošanas paradumiem liecina, ka galvenais ziņu avots iedzīvotājiem kā ES27 tā Latvijā (75...
EP deputāti aicina Komisiju un ES dalībvalstis novērst šķēršļus, ar ko saskaras sievietes attiecībā uz piekļuvi darba tirgum un bērnu aprūpes...
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jaunatnes organizācijas, kuras vēlas nodrošināt iekļaujošas aktivitātes savā darbā ar...