Aktualitātes

Publiskota Eirobarometra speciālaptauja par Eiropas nākotni. - No katriem 10 jaunajiem eiropiešiem 9 (15–24 gadu vecuma grupā – 91 %) piekrīt tam, ka...
2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads , un visa uzmanība būs vērsta uz Eiropas jauniešu lomu labākas — zaļākas, iekļaujošākas un digitālākas —...
Eiropas Komisija pieņēmusi 2022. gada darba programmu “Radošā Eiropa” , pēc kuras izsludinās attiecīgos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus...
Valmieras integrētajā bibliotēkā no 2022. gada 4. līdz 11. janvārim apskatāms un interaktīvi izmēģināms projekta par kohēzijas politiku #EUTomorrow...