Komisija iegulda vairāk nekā 220 miljonus eiro zaļajos un mazoglekļa projektos dalībvalstīs

Programmā LIFE ir paredzēts finansējums 144 novatoriskiem projektiem, kuri palīdz veidot labāku vidi un klimata politiku.

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi ieguldījumu paketi 222,7 miljonu eiro vērtībā no ES budžeta, lai sekmētu pāreju uz ilgtspējīgāku mazoglekļa nākotni Eiropā. Šis ES finansējums sekmēs papildu ieguldījumus, kā rezultātā 23 dalībvalstīs tiks ieguldīti pavisam 398,6 miljoni eiro144 jaunos projektos.

Šis atbalsts nāk no vides un klimata pasākumu programmas LIFE. 323,5 miljoni eiro tiks ieguldīti vides un resursu efektīvas izmantošanas, dabas un bioloģiskās daudzveidības un vides pārvaldības un informācijas projektos.

ES vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella atzina: “Man ir liels prieks, ka šogad mūsu programma LIFE atkal atbalstīs daudzus novatoriskus projektus, kas palīdz risināt mūsu kopīgās vides problēmas. Programmas finansētajos projektos tiek izmantots salīdzinoši maz līdzekļu, un tie piedāvā vienkāršas idejas peļņu nesošu zaļo uzņēmumu izveidei, kas veicina pāreju uz mazoglekļa aprites ekonomiku.”

ES klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Ariass Kanjete uzsver: “Parīzes nolīgumam stājoties spēkā, mums tagad jākoncentrē spēki savu solījumu izpildei. Šie projekti radīs piemērotus apstākļus, lai Eiropas Savienībā sekmētu novatoriskus risinājumus un izplatītu labākās metodes, kā samazināt emisijas un pielāgoties klimata pārmaiņām. Tādējādi tie palīdz Eiropas Savienībai īstenot Parīzes nolīgumu.”*

Šie projekti apliecina Komisijas apņemšanos sekmēt savu svarīgo aprites ekonomikas paketi. Lai dalībvalstīm palīdzētu pēc iespējas veiksmīgāk pāriet uz aprites ekonomiku, tiek piešķirtas dažādas balvas. 2016. gadā atzinību ir saņēmuši tādi projekti kā jaunie energotaupīgie ūdeņraža-elektriskie atkritumu savākšanas transportlīdzekļi Beļģijā, Itālijā izgudrotās tehnoloģijas, kas samazina veselības apdraudējumu, kuru rada notekūdeņos esošās dūņas, un projekts, kurā Grieķijas pašvaldībām, piemēram, Olimpijas pašvaldībai, palīdz uzlabot pārstrādes rādītājus.

Klimata pārmaiņu mazināšanā tiks ieguldīti pavisam 75,1 miljons eiro, lai atbalstītu pielāgošanās, pārmaiņu mazināšanas un klimata pārvaldības un informācijas projektus. Atlasītie projekti palīdz sasniegt ES mērķi līdz 2030. gadam par 40 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, tā veicinot pāreju uz klimatnoturīgu mazoglekļa ekonomiku. 2015. gadā atbalstīto projektu vidū bija piecu ES valstu (Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Vācijas) kūdrāju atjaunošana un oglekļa dioksīda uzglabāšana tajos, mazoglekļa cementa un betona izstrādājumu ražošanas demonstrēšana Francijā, vīna dārzu klimatnoturības uzlabošana Vācijā un pielāgošanās pasākumu īstenošana Kipras pilsētu teritorijās.

Vairāk lasīt šeit

Latvijas projekts pieejams šeit