Latvijas vēlētāji no Eiropas Parlamenta sagaida stiprāku un drošāku Eiropas Savienību un atbalstu jauniem “biznesa tiltiem”

Konkrēta rīcība Eiropas Savienības funkcionalitātes stiprināšanai, īpaši pēc “Brexit”, iedzīvotāju drošības garantēšana, atbalsts jaunu tirgu apguvei un ekonomiskai sadarbībai, panākot abpusēji izdevīgas vienošanās par ārējiem tirdzniecības līgumiem (tai skaitā, ES-ASV brīvās tirdzniecības līgumu jeb TTIP u.c.) - savas gaidas no Eiropas Parlamenta atklāj Latvijas iedzīvotāji pēc Eiropas Parlamenta informācijas biroja (EPIB) pasūtījuma veiktajā ikgadējā izpētē.

Šajā gadā EPIB veiktais “Vēlētāju gaidu” pētījums veltīts drošības jomai, kas izvirzīta kā viena no EP prioritātēm un kas saskaņā ar EP Eirobarometra pētījumu ir ES prioritārais darba lauks visu ES iedzīvotāju skatījumā, kā arī ES ārējām attiecībām, īpaši sadarbībai ar ASV. Aptaujātie 250 Latvijas interešu grupu pārstāvji atzinīgi vērtē EPIB iniciatīvu izzināt viņu viedokli, kas tālāk tiek aktīvi izmantots Latvijas EP deputātu darbā.

Augstāk vērtē ES lomu pasaulē politikas un ekonomikas jomā, zemāk – drošības jomā

Piecu baļļu skalā (no -5 līdz +5) respondenti visaugstāk vērtē ES lomu pasaulē politikas jomā (+2.3) un ekonomikas jomā (+2.8). Respondenti uzsvēra, ka vēl nesen, viņu skatījumā, ES bija drošības paraugs citiem pasaules reģioniem, taču pašlaik situācija ir pasliktinājusies, galvenokārt dēļ terorisma. Kopumā ES lomai pasaulē drošības jomā respondenti piešķīra zemāko atzīmi 5 baļļu skalā (vidēji -0.7).

Lūgti ar vienu vai vairākiem atbilžu variantiem norādīt, kas ir atbildīgs par Latvijas un ES kopumā drošību, lielākā daļa respondentu (237 no 250) minēja ES dalībvalstu armijas, t.sk., Latvijas armiju. Nākamais biežāk minētais atbilžu variants bija “NATO” (193 no 250) un vienota Eiropas armija (188 no 250). Liela daļa (95 no 250) norādīja, ka atbildība par drošību jāuzņemas ASV.

Konkrēta rīcība Eiropas Savienības funkcionalitātes stiprināšanai, īpaši pēc “Brexit”, iedzīvotāju drošības garantēšana, atbalsts jaunu tirgu apguvei un ekonomiskai sadarbībai, panākot abpusēji izdevīgas vienošanās par ārējiem tirdzniecības līgumiem (tai skaitā, ES-ASV brīvās tirdzniecības līgumu jeb TTIP u.c.) - savas gaidas no Eiropas Parlamenta atklāj Latvijas iedzīvotāji pēc Eiropas Parlamenta informācijas biroja (EPIB) pasūtījuma veiktajā ikgadējā izpētē.

Šajā gadā EPIB veiktais “Vēlētāju gaidu” pētījums veltīts drošības jomai, kas izvirzīta kā viena no EP prioritātēm un kas saskaņā ar EP Eirobarometra pētījumu ir ES prioritārais darba lauks visu ES iedzīvotāju skatījumā, kā arī ES ārējām attiecībām, īpaši sadarbībai ar ASV. Aptaujātie 250 Latvijas interešu grupu pārstāvji atzinīgi vērtē EPIB iniciatīvu izzināt viņu viedokli, kas tālāk tiek aktīvi izmantots Latvijas EP deputātu darbā.

Augstāk vērtē ES lomu pasaulē politikas un ekonomikas jomā, zemāk – drošības jomā

Piecu baļļu skalā (no -5 līdz +5) respondenti visaugstāk vērtē ES lomu pasaulē politikas jomā (+2.3) un ekonomikas jomā (+2.8). Respondenti uzsvēra, ka vēl nesen, viņu skatījumā, ES bija drošības paraugs citiem pasaules reģioniem, taču pašlaik situācija ir pasliktinājusies, galvenokārt dēļ terorisma. Kopumā ES lomai pasaulē drošības jomā respondenti piešķīra zemāko atzīmi 5 baļļu skalā (vidēji -0.7).

Lūgti ar vienu vai vairākiem atbilžu variantiem norādīt, kas ir atbildīgs par Latvijas un ES kopumā drošību, lielākā daļa respondentu (237 no 250) minēja ES dalībvalstu armijas, t.sk., Latvijas armiju. Nākamais biežāk minētais atbilžu variants bija “NATO” (193 no 250) un vienota Eiropas armija (188 no 250). Liela daļa (95 no 250) norādīja, ka atbildība par drošību jāuzņemas ASV.

Vairāk lasīt šeit