Līdz 11. decembrim iespējams pieteikties Vidzemes reģiona biedrību un nodibinājumu jauniešu apmācībām "ES pa VIDu ZEMEI"

Ja esi jaunietis, kurš darbojas kādā Vidzemes biedrībā vai nodibinājumā un vēlies, lai Tava organizācija būtu mazāk atkarīga no citiem finansējuma avotiem un veidotu ieņēmumus savu mērķu īstenošanai, piesakies apmācībām “ES pa VIDu ZEMEI”. Apmācībās Tu iepazīsies ar finanšu ilgtspējas modeļiem nevalstiskajā organizācijā un radīsi savas naudas piesaistes idejas. 

Apmācību uzdevumi:
  • sniegt jauniešiem izpratni par globālo procesu ietekmi uz sadzīvi, jaunas iemaņas un atziņas komandu darbā, iespēju apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos radošos resursus, izpratni par koprades procesa spēku, izpratni par pārmaiņu nepieciešamības būtību un to, ka viss atkarīgs tikai no pašu paveiktā;
  • paplašināt jauniešu redzesloku;
  • likt jauniešiem sajusties kā ideju ģenerēšanas procesa dalībniekiem;
  • radīt iedvesmu no mazbudžeta uzņēmējdarbības piemēriem, attiecināt tos arī uz savām prasmēm, radīt idejas un testēt – pārliecināties praksē, cik būtiski ir idejas testēt;
  • attīstīt Vidzemes nevalstisko organizāciju prasmes rast finansējumu, veicot saimniecisko darbību.
  • Vairāk lasīt šeit