Lielākā daļa Eiropas peldūdeņu atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem

Ikgadējais ziņojums par peldūdeņiem liecina, ka 2020. gadā gandrīz 83 % Eiropas peldvietu atbilda visstingrākajiem Eiropas Savienības ūdens kvalitātes standartiem, proti, to ūdens kvalitāte bija izcila. Jaunākais novērtējums, ko sadarbībā ar Eiropas Komisiju sagatavojusi Eiropas Vides aģentūra (EVA), ir balstīts uz 2020. gadā veikto 22 276 peldvietu monitoringu visā Eiropā. Tās ir ES dalībvalstu, Albānijas un Šveices peldvietas, kas monitorētas 2020. gadā.

Eiropas peldūdeņu kvalitāte pēdējo 40 gadu laikā ir ievērojami uzlabojusies, pateicoties arī ES Peldvietu ūdens direktīvai. Ar direktīvu ieviestais rezultatīvais monitorings un pārvaldība līdz ar citiem ES vides tiesību aktiem, piemēram, Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvu (1991), ir vainagojies ar to, ka peldūdeņos nonāk labu tiesu mazāk neattīrītu vai tikai daļēji attīrītu komunālo un rūpniecisko notekūdeņu. Tā iespaidā aizvien lielākā skaitā peldvietu piesārņojums ir mazinājusies, bet ūdens kvalitāte — ievērojami pieaugusi. Pašlaik notiekošajā Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas pārskatīšanā tiek vērtēts, kā visā ES varētu iedarbīgāk konsekventi novērst notekūdeņu pārplūdes, jo īpaši klimata pārmaiņu ietekmes kontekstā.

Visas ES dalībvalstis, kā arī Albānija un Šveice, peldvietas monitorē atbilstoši ES Peldvietu ūdens direktīvas noteikumiem.

Šajā tiesību aktā ir norādīts, vai atkarībā no konstatētā fekālo baktēriju daudzuma peldūdeņu kvalitāte klasificējama kā izcila, laba, pietiekama vai zema. Ja ūdens ir klasificēts kā zemas kvalitātes, ES dalībvalstīm jāveic noteikti pasākumi, piemēram, peldēšanās jāaizliedz vai jāiesaka nepeldēties, jāinformē sabiedrība un jāveic piemēroti korektīvi pasākumi.

 

Vairāk lasīt šeit