Mūsu izdevumi

*Informatīvos materiālus veidojis Europe Direct informācijas centrs Valmierā sadarbībā ar Valmieras integrēto bibliotēku.

 

Reprezentācijas materiāli - auduma maisiņi un atstarotāji

 

Spēle "Izvērtē risku. Domā droši, rīkojies zinoši"

Esam izveidojuši interesantu, interaktīvu spēli, kas bērniem kopā ar vecākiem palīdzēs iemācīties un izvērtēt dažādus riskus, ar kuriem dzīvē var nākties saskarties. Izveidotā spēle ir Valmieras bibliotēkas darbinieku komandas veidota, sākot ar ideju, koncepcijas izstrādi un beidzot ar vizuālo noformējumu.

Spēli vari izspēlēt, atnākot uz Valmieras integrēto bibliotēku. Eksemplārus izsniedzam klientiem līdzi uz mājām.

 

Valmieras integrētās bibliotēkas 10. jubilejai veltīts buklets

Bukletā varēsiet lasīt uzrunas un labus vārdus Valmieras integrētās bibliotēkas 10. jubilejā, aplūkot Valmieras bibliotēku vēsturi uz laika skalas, iepazīties ar Valmieras integrētās bibliotēkas darbiniekiem un uzzināt par piedāvātajiem pakalpojumiem, aktivitātēm, īstenotajiem projektiem, funkcijām un vērtībām.

 

Bukletu iespējams apskatīt ŠEIT.

 

Buklets "Sieviete sabiedrībai - Sabiedrība sievietei. Līdzdalība vietējās kopienas attīstībā".

Bukletu veidojis Europe Direct informācijas centrs Valmierā. Tas informē: par Eiropas pamatvērtībām, par Starptautisko sieviešu solidaritātes dienu - Rozes dienu, par starptautisko organizāciju Zonta International, par Valmieras Zonta kluba izveidoto Atzinību izcilai ar Valmieras apkaimes dzīvi saistītai sievietei, ko pasniedz sadarbībā ar Europe Direct informācijas centru Valmierā, un sievietēm, kas 10 gadu laikā saņēmušas Atzinību. 

 

Bukletu iespējams apskatīt ŠEIT.

 

Europe Direct informācijas centra un Valmieras integrētās bibliotēkas buklets

(angļu valodā)

 

 

 

 

 

 

 

 

Spēle "Atrodi sevi Eiropā"

2014. gadā Europe Direct informācijas centrs Valmierā izveidoja izglītojošu galda spēli Valmieras bērniem. Spēle tika radīta ar mērķi, lai Valmieras skolēni vecumā no 12 gadiem, varētu labāk iepazīt savu tuvāko apkārtni – pilsētu, kurā viņi dzīvo, kā arī gūt priekšstatu par Eiropu, kuras sastāvdaļa mēs esam. Tāpat spēle dod ieskatu 10 dažādās profesijās, tajās zināšanās un iemaņās, kuras pārvalda šo arodu meistari. Spēles “Atrodi sevi Eiropā" ideja ir parādīt, ka ikviens sasniegums sakņojas dzimtajā pusē, tālāk pasaulē ved paša uzcītīgs darbs, apņēmība un zinātkāre.

 

Spēli vari izspēlēt, atnākot uz Valmieras integrēto bibliotēku. Eksemplārus izsniedzam klientiem līdzi uz mājām.

 

Krāsojamā grāmata "Krāsainā Valmiera"

2011. gadā uz Ziemassvētkiem Europe Direct Valmierā maziem un lieliem valmieriešiem, pilsētas viesiem un pašai pilsētai sarūpēja dāvanu – izkrāsojamo grāmatu „Krāsainā Valmiera”.

Mazais Valmieras Rūķītis un viņa draugs Zvirbulis kādu dienu nolemj izpētīt Lielo Eiropu. Kur sākas Eiropa, viņi nezina, tāpēc uzsāk savu ceļojumu ar tuvāko apkārtni, dodas iepazīt Valmieru. Ļoti iespējams, ka Lielā Eiropa sākas tieši šeit!

Grāmatas mērķi ir veicināt bērnos lepnumu par vietu, kur viņi dzīvo, radīt lokālās un Eiropas identitātes izjūtu. Būt zinātkāram un gudram ir interesanti un noderīgi. Lai grāmatiņa kalpo par sākumu ģimenes kopīgai Valmieras izzināšanai, ko var papildināt un paplašināt vecāku, vecvecāku un bērnu stāsti un atmiņas.

Grāmatiņu bērni saņem dāvanā pirmo reizi atnākot ar klasi uz Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļu. Tā var kalpot pirmklasniekiem par ceļvedi Valmieras izzināšanai.

 

Krāsojamā uzdevumu grāmata „Draugi un ES”

Grāmatiņa „Draugi un ES” ir paredzēta bērniem, kam patīk krāsot un risināt uzdevumus. Tās mērķis ir parādīt Eiropas Savienības valstu daudzveidību - te cita citai līdzās dzīvo dažādas tautas ar atšķirīgu valodu, kultūru, tradīcijām. Taču atšķirības nav šķērslis draudzībai. Ne velti Eiropas Savienības devīze ir „Vienota dažādībā”. Kā tas nereti gadās, mēģinot parādīt atšķirības, mēs bieži vien nonākam pie secinājuma, ka esam līdzīgāki nekā domājam – izrādās mums ir līdzīgas intereses, pārdzīvojumi, prieki un pilnīgi noteikti bērniem no jebkuras valsts patīk krāsojamās grāmatas.

 

 

 

Krāsojamā grāmata „Izkrāso Eiropas aizsargājamos dzīvniekus”

Grāmatiņas „Izkrāso Eiropas aizsargājamos dzīvniekus” mērķis ir pievērst uzmanību dabas daudzveidībai mums apkārt, vienlaikus atgādinot, ka tā ir apdraudēta.
2010. gads pēc UNESCO iniciatīvas pasludināts par Starptautisko bioloģiskās daudzveidības gadu. Tā mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz to, ka mēs visi esam iekļauti dabas procesos. Mūsu liktenis ir cieši saistīts ar bioloģisko daudzveidību, mēs esam daļa no lielā dzīvnieku un augu klāsta un to apkārtējās vides. Mēs paļaujamies uz šo daudzveidību, kas nodrošina mūs ar pārtiku, degvielu, medikamentiem un citām būtiskām lietām, bez kurām nevaram dzīvot. Taču mēs esam arī atbildīgi par to. Ja cilvēku darbības rezultātā daudzveidība samazinās, tad mūsu spēkos ir arī to vērst mazumā, rūpējoties par vidi sev apkārt un dzīvojot dabai draudzīgi.

 

Grāmatu lejuplādēt varat šeit.