“NextGenerationEU”: Eiropas Komisija apstiprina Latvijas atveseļošanas un noturības plānu 1,8 miljardu eiro apmērā

Eiropas Komisija šodien pozitīvi novērtēja Latvijas atveseļošanas un noturības plānu. Tas ir svarīgs solis ceļā uz to, lai ES no Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) izmaksātu dotācijas 1,8 miljardu EUR apmērā. Šis finansējums palīdzēs īstenot būtiskas investīcijas un reformas, kas aprakstītas Latvijas atveseļošanas un noturības plānā. Tās būs izšķirošas, lai Latvija no Covid-19 pandēmijas atgūtos vēl spēcīgāka.

No Atveseļošanas un noturības mehānisma, kas ir “NextGenerationEU” centrālais elements, investīcijām un reformām visā ES tiks piešķirti līdz 672,5 miljardiem eiro (faktiskajās cenās). Latvijas plāns ir daļa no vēl nepieredzētas koordinētas ES reakcijas uz Covid-19 krīzi ar mērķi risināt kopīgas Eiropas problēmas, īstenojot zaļo un digitālo pārkārtošanos, stiprināt ekonomisko un sociālo noturību un vienotā tirgus kohēziju.

Komisija vērtēja Latvijas plānu, balstoties uz ANM regulā noteiktajiem kritērijiem. Komisijas analīzē tika ņemts vērā, vai Latvijas plānā paredzētās investīcijas un reformas sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos, palīdz efektīvi risināt Eiropas pusgadā uzsvērtos problēmjautājumus, stiprina izaugsmes potenciālu, palīdz veidot jaunas darbvietas un uzlabo ekonomisko un sociālo noturību.

Vairāk lasīt šeit