No 2018. gada 3. decembra visās ES dalībvalstīs tā būs jāsāk piemērot ģeobloķēšanas aizliegums

Regula (ES) 2018/302 tiešsaistes pārdošanā iekšējā tirgū aizliedz nepamatotu diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ. Ģeogrāfiskās bloķēšanas aizliegums ir svarīgs jautājums digitālā vienotā tirgus stratēģijā .

Regula stājas spēkā 2018. gada 23. martā, bet, pirmām kārtām domājot par mazajiem tirgotājiem, kam vajadzīgs laiks, lai pielāgotos, visās ES dalībvalstīs tā būs jāsāk piemērot tikai no 2018. gada 3. decembra.

Tā groza Regulas (EK) 2006/2004 un (ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK.

Vēlākais divus gadus pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā Komisija veiks pirmo novērtējumu par to ietekmi uz iekšējo tirgu. Cita starpā novērtēs, vai jaunos noteikumus vajadzētu piemērot arī elektroniskajiem pakalpojumiem, kas piedāvā saturu ar aizsargātām autortiesībām, piemēram, lejupielādējamu mūziku, e-grāmatas, datorprogrammas un spēles. Novērtēšana aptvers arī transporta un audiovizuālās nozares pakalpojumus.

Dokumenti

ES tiesību aktu kopsavilkumi

Vairāk lasīt šeit