Papildu finansiāla palīdzība Covid-19 pandēmijas skarto darbvietu un ienākumu aizsardzībai

Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Padomei piešķirt sešām dalībvalstīm papildu finansiālu palīdzību 3,7 miljardu eiro apmērā saskaņā ar SURE – instrumentu 100 miljardu eiro apmērā, kas paredzēts Covid-19 pandēmijas skarto darbvietu un ienākumu aizsardzībai. Priekšlikumi iesniegti, ņemot vērā Beļģijas, Kipras, Grieķijas, Latvijas, Lietuvas un Maltas iesniegtos oficiālos pieprasījumus pēc papildu finansiālās palīdzības SURE ietvaros papildus tam atbalstam, ko Padome jau ir apstiprinājusi.

 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis sacīja: “Šī papildu finansiālā palīdzība palīdzēs ES valstīm aizsargāt savus iedzīvotājus un darbaspēku pandēmijas nerimstošā spiediena apstākļos. Eiropa turpinās atbalstīt savus darba ņēmējus, – jo viņi izjūt milzu nedrošību, – lai tādējādi ar šā atbalsta palīdzību mēs kopā varētu pārvarēt šo krīzi un atdzīvināt mūsu ekonomiku. Tā ir ES solidaritāte realitātē: gādāt, lai neviens netiktu atstāts novārtā.

Izvērtējusi sešu dalībvalstu iesniegtos pieprasījumus, Komisija ierosina Padomei apstiprināt turpmāk norādīto papildu finansiālo palīdzību. Tādējādi saskaņā ar SURE Komisijas ierosinātā finansiālā palīdzība 19 dalībvalstīm veidos 94,3 miljardus eiro.

 

Papildu atbalsts

Kopējais atbalsts

Beļģija

394 miljoni EUR

8,2 miljardi EUR

Kipra

125 miljoni EUR

604 miljoni EUR

Grieķija

2,5 miljardi EUR

5,2 miljardi EUR

Latvija

113 miljoni EUR

305 miljoni EUR

Lietuva

355 miljoni EUR

957 miljoni EUR

Malta

177 miljoni EUR

421 miljons EUR

Šis papildu atbalsts palīdzēs sešām dalībvalstīm risināt krīzes smagās sociālekonomiskās sekas, ņemot vērā infekciju atkārtošanos un ierobežošanas pasākumus, kas ieviesti, reaģējot uz to. Veselības un ekonomiskās situācijas attīstības rezultātā vēl vairāk palielinājās publiskie izdevumi saistībā ar pasākumiem, kas paredzēti darba ņēmēju un sabiedrības veselības aizsardzībai. Šie papildu pasākumi un pašreizējo pasākumu paplašināšana atbilst prasībām, kas ļauj pretendēt uz atbalstu saskaņā ar SURE.

Plašāk šeit: https://ej.uz/SURELatvijai