Parīzes konference par klimatu — vēsturiska iespēja apturēt bīstamas klimata pārmaiņas

Eiropas Komisija iepazīstina ar savu nostāju un mērķiem pirms ANO klimata pārmaiņu konferences, kas notiks Parīzē no 30. novembra līdz 11. decembrim. Kopā ar citiem pasaules līderiem konferencē piedalīsies Komisijas priekšsēdētājs Junkers un klimata politikas un enerģētikas komisārs Ariass Kanjete.

Eiropas Komisija  uzsvēra, cik svarīgi ANO klimata pārmaiņu konferencē, kas notiks Parīzē no 30. novembra līdz 11. decembrim, ir panākt taisnīgu, vērienīgu un juridiski saistošu vispārēju vienošanos klimata jomā. Eiropas Savienība darīs visu, lai tiktu noslēgts visaptverošs, ilgstošs un dinamisks nolīgums, kurš visā pasaulē paātrinās pāreju uz mazoglekļa ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata pārmaiņām. Tas ne tikai palīdzēs ierobežot klimata pārmaiņas un rūpēties, lai sabiedrība censtos labāk pielāgoties pārmaiņu ietekmei, bet arī ieliks pamatus ilgtermiņa ekonomikas izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai ES un visā pasaulē. Kopā ar citiem pasaules līderiem konferencē piedalīsies Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers un klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Ariass Kanjete.

Priekšsēdētājs Junkers sacīja: “ES vēlas Parīzē noslēgt vērienīgu un juridiski saistošu vispasaules nolīgumu. Mēs pirmie martā publiskojām, ko esam apņēmušies paveikt klimata jomā, un tas līdz šim ir vislielākais ieguldījums. Mūsu mērķis panākt, lai globālā temperatūra līdz gadsimta beigām nepaaugstinātos vairāk kā par 2 °C, joprojām ir sasniedzams. Esam liecinieki vēl nebijušai globālai kustībai. Cerams, ka nākamnedēļ sarunās tā vainagosies ar rīcību. Ja Parīzē visi dos savu artavu, cilvēce iegūs starptautisku režīmu, kādā efektīvi ierobežot klimata pārmaiņas.”

Komisārs Ariass Kanjete sacīja: “Šis ir svarīgs brīdis. Parīze ir vēsturiska iespēja, kuru nedrīkstam palaist vējā. Tagad mums jāliek lietā līdz COP21 pieredzētais impulss un jāpanāk vērienīgs, operatīvs, juridiski saistošs nolīgums. Vairāk nekā 170 valstis, kuras atbildīgas par vairāk nekā 95 % no visām emisijām pasaulē, konferences priekšvakarā jau ir darījušas zināmu, ko ir apņēmušās paveikt klimata labā. Tas būtiski maina situāciju. Tas arī skaidri liecina, ka visas valdības izprot, ka nedrīkst kavēties, un ir apņēmības pilnas īstenot tādu politiku, lai ar Parīzes konferenci sāktos jauns posms klimata politikā. Tomēr nevaram ieslīgt pašapmierinātībā — nolīguma ticamība būs atkarīga no vairākiem būtiskiem elementiem: ilgtermiņa mērķa, regulāras izvērtēšanas, lai laika gaitā pastiprinātu centienus, un stingriem noteikumiem par pārredzamību un pārskatatbildību.

ES nostāja

Lai novērstu klimata pārmaiņu ļaunākās sekas, vidējā temperatūra pasaulē nedrīkst pieaugt par vairāk nekā 2 °C, salīdzinot ar pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Eiropas Savienībā jaunajam nolīgumam jābūt skaidram signālam par valdību apņemšanos samazināt emisijas pietiekami, lai līdz gadsimta beigām nepieļautu temperatūras paaugstināšanos virs noteiktā ierobežojuma. Šeit sniegts ES redzējums par to, kādam jābūt ticamam nolīgumam.

1. Globāls redzējums par to, kāds būs ilgtermiņa mērķis, lai ieinteresētās personas, proti, uzņēmumi, ieguldītāji un sabiedrība, jaustu apņēmību pāriet uz mazoglekļa ekonomiku.

2. Mehānisms, kā regulāri pārskatīt un paplašināt kopējo mērķu vērienīgumu.

3. Stabila pārredzamības un pārskatatbildības sistēma, ar ko nodrošināt, lai iesaistītās puses un ieinteresētās personas varētu paļauties uz to, ka solītais tiks izpildīts.

Vairāk lasīt šeit