Pasaules bērnu diena

Sakarā ar Pasaules bērnu dienu, ko atzīmē 20. novembrī, Eiropas Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņoja:

 

“Šogad labāk nekā jebkad iepriekš bija redzams, cik ļoti krīzes satricina bērnu dzīvi neatkarīgi no tā, kurā valstī viņi dzīvo. Koronavīrusa pandēmijai un tās sociālekonomiskajām sekām ir nopietna un, iespējams, arī ilgtermiņa ietekme uz bērnu mācībām, labklājību, attīstību un aizsardzību. Pastāv risks, ka bērni atpaliks mācībās, ieslīgs nabadzībā un kļūs par vardarbības vai ļaunprātīgas izmantošanas upuriem vai tiks atstāti novārtā. Daudziem bērniem ir ierobežota vai nevienlīdzīga piekļuve pakalpojumiem un aprūpei. Pandēmija ir izcēlusi gaismā joprojām pastāvošo ievērojamo nevienlīdzību un atklājusi nopietnus trūkumus bērnu aizsardzības sistēmās visā pasaulē.

Skolu slēgšana ir skārusi vairāk nekā 1,5 miljardus skolēnu visā pasaulē, un vismaz katram trešajam, proti, vairāk nekā 460 miljoniem skolēnu, nav piekļuves attālinātajām mācībām. Daudziem bērniem, it īpaši tiem, kuri dzīvo konflikta zonās vai kuru dzīves apstākļi ir ļoti smagi, skolas apmeklēšana nozīmē daudz vairāk nekā tikai piekļuvi izglītībai – tā ir arī iespēja piekļūt ūdenim un sanitārijai, uzturam, aprūpei un drošībai, kuras šiem bērniem savādāk nebūtu. Ja šādas piekļuves nav, daudzi no viņiem ieslīgst galējā nabadzībā vai ir spiesti pamest mācības un meklēt darbu. Nolūkā risināt šīs problēmas ES kopā ar ANO Bērnu fondu (UNICEF) septembrī nosūtīja pasaulei S.O.S vēstījumu, kura mērķis ir veicināt darbības, kas ļautu saglabāt piekļuvi izglītībai ikvienam bērnam.

Pandēmijas laikā arī biežāk ziņots par seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē. Jūlijā ES pieņēma ES stratēģiju efektīvākai cīņai pret bērnu seksuālu izmantošanu, savukārt septembrī – tiesību akta priekšlikumu, kura mērķis ir nodrošināt, ka uzņēmumi arī turpmāk drīkst atklāt un ziņot par seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, kā arī novērst šādu vardarbību. Turklāt ES turpina īstenot projektu “CLEAR Cotton”, kura satvarā tiek uzraudzīta bērnu situācija, lai nodrošinātu, ka viņi neatgriežas bērnu darbā un uz visiem laikiem nepamet skolu.

Nesen pieņemtajā ES Rīcības plānā cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam ir izklāstītas darbības, kuru mērķis ir veicināt, aizsargāt un īstenot visu bērnu tiesības. Tā īstenošanu atbalstīs daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam, kurā iekļautās ģeogrāfiskās programmas un tematiskās iniciatīvas atkārtoti apstiprina bērnu tiesību nozīmi.

Mūsu nākamais solis būs ES stratēģija par bērnu tiesībām, kura tiks pieņemta 2021. gadā, lai risinātu pandēmijas izraisītās problēmas, ierosinātu darbības ar mērķi stiprināt bērnu līdzdalību, kā arī aizsargātu un veicinātu bērnu tiesības visos līmeņos ES un pasaulē. Tā ir cieši saistīta ar ieteikumu par Eiropas Garantiju bērniem, ar kuru nāksim klajā nākamgad. Dalībvalstis ar Eiropas Garantijas bērniem palīdzību varēs virzīties uz mērķi, proti, nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem nodrošināt piekļuvi būtiskiem pakalpojumiem, piemēram, izglītībai, veselības aprūpei, pārtikai un kvalitatīviem mājokļiem.

Bērniem ir unikāla iespēja būt par lielākajiem pārmaiņu veicinātājiem. Mūsu kolektīvais pienākums ir nodrošināt viņiem rīkus, lai viņi varētu pilnībā izmantot savu potenciālu. Tieši tā mēs varam veidot brīvas, iekļaujošas, pārtikušas, miermīlīgas un demokrātiskas sabiedrības.”

“Šogad labāk nekā jebkad iepriekš bija redzams, cik ļoti krīzes satricina bērnu dzīvi neatkarīgi no tā, kurā valstī viņi dzīvo. Koronavīrusa pandēmijai un tās sociālekonomiskajām sekām ir nopietna un, iespējams, arī ilgtermiņa ietekme uz bērnu mācībām, labklājību, attīstību un aizsardzību. Pastāv risks, ka bērni atpaliks mācībās, ieslīgs nabadzībā un kļūs par vardarbības vai ļaunprātīgas izmantošanas upuriem vai tiks atstāti novārtā. Daudziem bērniem ir ierobežota vai nevienlīdzīga piekļuve pakalpojumiem un aprūpei. Pandēmija ir izcēlusi gaismā joprojām pastāvošo ievērojamo nevienlīdzību un atklājusi nopietnus trūkumus bērnu aizsardzības sistēmās visā pasaulē.

Skolu slēgšana ir skārusi vairāk nekā 1,5 miljardus skolēnu visā pasaulē, un vismaz katram trešajam, proti, vairāk nekā 460 miljoniem skolēnu, nav piekļuves attālinātajām mācībām. Daudziem bērniem, it īpaši tiem, kuri dzīvo konflikta zonās vai kuru dzīves apstākļi ir ļoti smagi, skolas apmeklēšana nozīmē daudz vairāk nekā tikai piekļuvi izglītībai – tā ir arī iespēja piekļūt ūdenim un sanitārijai, uzturam, aprūpei un drošībai, kuras šiem bērniem savādāk nebūtu. Ja šādas piekļuves nav, daudzi no viņiem ieslīgst galējā nabadzībā vai ir spiesti pamest mācības un meklēt darbu. Nolūkā risināt šīs problēmas ES kopā ar ANO Bērnu fondu (UNICEF) septembrī nosūtīja pasaulei S.O.S vēstījumu, kura mērķis ir veicināt darbības, kas ļautu saglabāt piekļuvi izglītībai ikvienam bērnam.

Pandēmijas laikā arī biežāk ziņots par seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē. Jūlijā ES pieņēma ES stratēģiju efektīvākai cīņai pret bērnu seksuālu izmantošanu, savukārt septembrī – tiesību akta priekšlikumu, kura mērķis ir nodrošināt, ka uzņēmumi arī turpmāk drīkst atklāt un ziņot par seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, kā arī novērst šādu vardarbību. Turklāt ES turpina īstenot projektu “CLEAR Cotton”, kura satvarā tiek uzraudzīta bērnu situācija, lai nodrošinātu, ka viņi neatgriežas bērnu darbā un uz visiem laikiem nepamet skolu.

Nesen pieņemtajā ES Rīcības plānā cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam ir izklāstītas darbības, kuru mērķis ir veicināt, aizsargāt un īstenot visu bērnu tiesības. Tā īstenošanu atbalstīs daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam, kurā iekļautās ģeogrāfiskās programmas un tematiskās iniciatīvas atkārtoti apstiprina bērnu tiesību nozīmi.

Mūsu nākamais solis būs ES stratēģija par bērnu tiesībām, kura tiks pieņemta 2021. gadā, lai risinātu pandēmijas izraisītās problēmas, ierosinātu darbības ar mērķi stiprināt bērnu līdzdalību, kā arī aizsargātu un veicinātu bērnu tiesības visos līmeņos ES un pasaulē. Tā ir cieši saistīta ar ieteikumu par Eiropas Garantiju bērniem, ar kuru nāksim klajā nākamgad. Dalībvalstis ar Eiropas Garantijas bērniem palīdzību varēs virzīties uz mērķi, proti, nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem nodrošināt piekļuvi būtiskiem pakalpojumiem, piemēram, izglītībai, veselības aprūpei, pārtikai un kvalitatīviem mājokļiem.

Bērniem ir unikāla iespēja būt par lielākajiem pārmaiņu veicinātājiem. Mūsu kolektīvais pienākums ir nodrošināt viņiem rīkus, lai viņi varētu pilnībā izmantot savu potenciālu. Tieši tā mēs varam veidot brīvas, iekļaujošas, pārtikušas, miermīlīgas un demokrātiskas sabiedrības.”

Vairāk lasīt šeit