Pieejams “Euroguidance Insight” e-žurnāls

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka ir iznācis “Euroguidance Insight” e-žurnāla 2016. gada izdevums, kas šoreiz vēltīts tēmai “Karjeras atbalsts citu kultūru pārstāvjiem”.

Euroguidance Insight” e-žurnāla numurā:

  • Bēgļu un jauniebraucēju integrācija ar nodarbinātības un darba izaugsmes treniņu palīdzību;
  • Bēgļu izglītības atzīšana;
  • No starptautiskā vai multikulturālā skatījuma uz dažādības pieeju karjeras atbalstā;
  • Migrantu integrācijas labā prakse;
  • Pārrobežu seminārs 2016;
  • Intervija ar Norvēģijas AFS vadītāju Maritu Grunšeju;
  • Mobilitāte kļūst par realitāti Francijas skolās.

Lasīt e-žurnālu.