Piektā Eiropas Arodprasmju nedēļa. “PIA atbalsta zaļo un digitālo pārkārtošanos”

2020. gada Eiropas Arodprasmju nedēļa digitalizēti notiks visā Eiropas Savienībā no 2020. gada 9. līdz 13. novembrim. To organizē Eiropas Komisija sadarbībā ar Vācijas Federālo izglītības un pētniecības ministriju, jo pašlaik ES Padomē prezidē Vācija. Piektā Arodprasmju nedēļa mudina visu vecumu cilvēkus atklāt savu talantu un atbilstoši darba tirgus vajadzībām pilnveidot savas prasmes, izmantojot profesionālo izglītību un apmācību (PIA), kas ir ekonomikas un sociālajai atveseļošanai svarīga nozare Covid-19 kontekstā.

2020. gada Arodprasmju nedēļā galvenā uzmanība tiks pievērsta augstākajai PIA (pēc vidusskolas) un PIA prasmēm, kas vajadzīgas zaļās un digitālās pārkārtošanās procesam. Komisijas un Vācijas prezidentūras galvenie jautājumi ir digitālās mācīšanās platformu veicināšana, mūžizglītības un tālākizglītības kultūras veidošana un ilgtspējīgu PIA struktūru īstenošana.

2020. gada Eiropas Arodprasmju nedēļas ietvaros vietējās, reģionālās un valsts organizācijas no ES un citām valstīm rīko virtuālus pasākumus un darbības, kas uzsver PIA priekšrocības un tās izšķirošo nozīmi mūžizglītībā. PIA sniedz izglītojamajiem jauniešiem sākotnējās prasmes, kas viņiem vajadzīgas, lai veidotu pilnvērtīgu karjeru, un rada pieaugušajiem iespējas uzlabot esošās prasmes (pilnveidot prasmes) un apgūt jaunas prasmes (pārkvalificēties) visā darba dzīves laikā. 38 valstīs jau ir reģistrēti vairāk nekā 781 saistīti pasākumi un darbības, kuros uzrunāti gandrīz 1,6 miljoni cilvēku.

 

Vairāk lasīt šeit